Avoin oppimisympäristö tukee ilmiöpohjaista oppimista


1.2.2022 alkaen Vahanen-yhtiöiden tulevat blogitekstit ja kuulumiset löytyvät AFRYn verkkosivuilta.

Vuonna 2016 julkaistiin uusi opetussuunnitelma OPS 2016, joka on otettu vaiheittain käyttöön, viimeisimpänä yläkoulussa. Sen ydinajatuksena on laaja-alainen, ilmiöpohjainen oppiminen: ei siis opiskella yksittäisiä aineita, vaan teemallisia kokonaisuuksia. Opettajakeskeisyydestä on siirrytty oppilaskeskeisyyden suuntaan, jolloin oppilas itsekin ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Tiedon jakamisen sijaan oppilas hakee tietoa itsenäisesti, pareina tai ryhmissä. Olennaista on vuorovaikutus sekä opettajan että muiden oppilaiden kesken. Oppilaasta on tullut passiivisen tiedon vastaanottajan sijaan aktiivinen toimija, joka selvittää asioita tutkimalla ja kokeilemalla. Monipuoliset oppimismetodit mahdollistavat erilaisille oppilaille syvällisen oppimisen.

Ilmiöpohjaista oppimista tukevassa avoimessa oppimisympäristössä ei jumiuduta luokkahuoneisiin, vaikka seinilläkin rajattuja tiloja on. Uudet koulut ovat toiminnoiltaan ja tiloiltaan monitoimitaloja, joissa periaatteessa kaikki paikat ovat oppimistiloja. Tiloja voidaan jakaa ja yhdistää eri tavoin kalusteilla, siirtoseinillä ja vaikka verhoilla. Monimuotoisuus näkyy myös kalusteissa: pulpetteja on vähennetty ja voidaan opiskella nojatuolissa, sohvalla tai vaikkapa riippukeinussa. Oppimisympäristöt laajenevat myös varsinaisen koulurakennuksen ulkopuolelle, koulun pihalle ja lähiympäristöön.

 

Monimuotoinen, esteetön ja selkeä tila

Avoin oppimisympäristö on usein oppimissolu, jolloin yhdessä solussa voi olla esim. 1. ja 2. luokka tai yhdistelmä eri ikäluokkia. Oppimissoluilla on usein omat sisäänkäynnit, mikä sujuvoittaa arkea ja luo toisaalta omaa reviiriä ja tuo sitä kautta turvallisuuden tuntua. Eteistiloissa vaate- ja kenkäsäilytyksen ja wc-tilojen sijoituksella on keskeinen merkitys toiminnallisuuden kannalta. Koulut ovat usein ns. kengättömiä kouluja, ainakin opetustilojen osalta, jolloin säilytystilojen – ja kalusteiden toiminnallisuus korostuu.

Oppimisympäristöiksi suunnitellaan yleispäteviä ja modulaarisiakin tiloja, jotka ovat muunneltavissa oppilaiden iän ja kehityksen mukaan eri oppimistilanteisiin. Olennaista on muuntojoustavuus eri tilanteissa. Avointa oppimisympäristöä aletaan soveltaa jo päiväkoteihinkin. Pienet oppijat kaipaavat turvallista ja kodinomaista ympäristöä, nuorilla taas korostuu aktiivinen tekeminen, pelit ja hengailupaikat. Kaikissa tapauksissa haasteena on luoda selkeät, helposti hahmotettavat, rauhalliset ja esteettömät tilat. Valvottavuuden ja näköyhteyden takia rakennetaan lasiseiniä. Kalusteilla voidaan muuttaa tilaa, mutta kokonaisuus ei saisi mennä liian sekavaksi. Esimerkiksi siirreltävillä oppilaslokeroilla voidaan tarpeen tullen muunnella isossa tilassa pienempiä tiloja.

 

Toimiva akustiikka ja tekniikka

Avoimessa oppimisympäristössä akustiikan merkitys korostuu, sillä pinta-alaltaan ja henkilömäärältään ne ovat monikertaisesti isompia kuin perinteiset luokkahuoneet. Hyvän ääneneristyksen lisäksi tulee olla vaimentavia pintoja.

Melun vaimentamiseksi käytetään vaimentavia alakattoja, seinäverhoiluja, kalusteiden taustapintoja, verhoja ja kokolattiamattoja. Lisäapuna voidaan käyttää taustakohinajärjestelmää eli ääntä, joka vaimentaa kynien kilahdukset ja paperien rapinat, kun samassa tilassa opetetaan monta ryhmää yhtä aikaa. Myös mikrofonit ovat entistä useammin käytössä, jotta opettajan ääni kantaa vaivatta tilan perälle saakka.

Rakennustekniikan, valaistuksen ja ilmastoinnin pitää joustaa muutoksien mukana, eli myös tekniset ratkaisut tulee olla muuntojoustavia. Tekniikka ei saa estää tilojen jakamista. Avoimeen tilaan suunnitellaan yleensä tasaisen hyvä yleisvalaistus ja -ilmastointi, johon ei jää katvealueita, jotta erotetut tilat toimivat yhtä hyvin kuin kokonaisuus.

Digitalisaatio on avainasemassa opetusympäristöjen kehityksessä. Markkinoilla on esim. opetustauluja, joiden sisältöä opettaja ja oppilaat voivat muokata samanaikaisesti opetustaululta sen ääressä tai kauempaa omilta tableteiltaan. Opetukseen tuodaan myös pelisovelluksia, jotka sopivat hyvin esimerkiksi matematiikan opetukseen. Robotiikka ja 3D-tulostus on yleistynyt opetusohjelmissa, koska ko. laitteiden hintataso on jo huomattavasti laskenut. Toki liitutaulujakin vielä tarvitaan esim. motoriikan takia.

 

Kokeiluvaihe ja jatkumo

Opetussuunnitelmassa huomioidaan vallitsevat mega- ja oppimistrendit ja yritetään nähdä tulevaisuuden verhon taakse. Viime aikoina tietotekniikan, digitaalisuuden ja robotiikan rooli on vahvistunut, mutta toisaalta myös ekologiset arvot ovat vahvasti esillä. Koulut voivat muokata opetussuunnitelmia omien tarpeidensa ja painotuksien mukaan, kunhan tietyt ikäluokkakohtaiset tavoitteet täyttyvät.

Suomessa avoimista oppimisympäristöistä ei ole vielä kovin pitkäaikaista kokemusta. Tällä hetkellä meneillään on jonkinlainen kokeiluvaihe, jossa ikään kuin tapauskohtaisesti ratkotaan avoimen oppimisympäristön problematiikkaa. Tämä johtuu osittain suunnitteluohjeiden puuttumisesta.  Uudisrakennukset rakennetaan avoimiksi oppimisympäristöiksi ja vanhojakin kouluja pyritään muokkaamaan ainakin joiltakin osin. Käsitykseni mukaan vanhimmat avoimet oppimisympäristöt löytyvät Tanskasta. Olen vieraillut joissakin Kööpenhaminan kouluissa, joissa oli sitten jälkikäteen rakennettu kiinteitä lisäseiniä tiloja jakamaan.

Muuntojoustavuus tavoitteena on myös tilatehokkuuden ja tilojen käyttöasteiden parantaminen ja sitä kautta kustannustehokkuuden parantaminen. Monitoimitaloissa kuntalaiset saavat monipuolisemman vastineen verorahoilleen. Koulu on aina toiminut yhteisön kokoontumispaikkana ja palvelukeskuksena, esim. kirjastoille ja liikunnan harrastajille. Monimuotoinen avoin oppimisympäristö monitoimitalossa jatkaa osaltaan tätä perinnettä.

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi