Luottamus oikeuslaitokseemme horjuu – vai onko jo romahtanut?


1.2.2022 alkaen Vahanen-yhtiöiden tulevat blogitekstit ja kuulumiset löytyvät AFRYn verkkosivuilta.

90-luvulla sisäilmaongelmista valittavat ihmiset leimattiin ”vaikeiksi”, joilla ei ollut kaikki kotona. Noista vuosista alan tietämys, ymmärrys ja osaaminen on kehittynyt harppauksin.  Tänä päivänä voimme ehkä jopa väittää, että Suomessa on alan kansainvälistä huippuosaamista.  Sisäilma-, kosteus- ja homeongelmien syiden ja seurausten ymmärtäminen vaatii laaja-alaista teoreettista ja käytännön ymmärrystä rakennusten kokonaistoiminnasta, sekä syvällistä osaamista rakennusfysikaalisesta toiminnasta – osaamista, jonka mittaaminen on vaikeaa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana media on nostanut rakennusten kosteus- ja homeongelmat jokaisen kuluttajan tietoisuuteen, eikä sairastuneita enää leimata.  Tietoisuuden kasvaessa myös herkkyys lähteä ratkomaan erimielisyyksiä oikeusteitse vaikkapa kiinteistökaupoissa on lisääntynyt merkittävästi.  Millä osaamisella ja ymmärryksellä oikeuslaitos riitoja ratkaisee ja mihin päätökset pohjautuvat?

Sisäilmaongelmissa on usein kysymys hyvinkin komplisoidusta kokonaisuudesta: ilmanvaihdosta ja sen painesuhteiden muutoksista, minkä seurauksena epäpuhtaudet lähtevät liikkeelle, rakennusmateriaalien ja irtaimiston päästöistä esim. kosteuden vaikutuksesta, yleisimmin kohonneesta kosteuspitoisuudesta ja toisaalta kemiallisista reaktioista kohonneen kosteuden seurauksena, sekä poikkeuksellisen kosteuden aiheuttamasta mikrobikasvustosta.  Ongelmien syiden ymmärtäminen ja korjausratkaisuiden toimivuuden arviointi edellyttää siten rakennusalan perinteiseen osaamiseen nähden aivan uudenlaista poikkitieteellistä lähestymistä, kokonaisuuden ymmärtämistä ja hallintaa.

Tarkasteltaessa sekä käräjä- että hovioikeuden ratkaisuja yleensäkin rakennus- ja kiinteistöalan riidoissa, mutta varsinkin kiinteistökauppoihin liittyvissä riidoissa, ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen minkälaiseen argumentointiin ja todisteluun päätökset pohjautuvat.  Vain harvassa tapauksessa oikeus on itse kutsunut ulkopuolisia asiantuntijoita kuultavaksi, ja usein näissäkin tapauksissa asiantuntijan näkemys on sivuutettu tuomion perusteissa. Usein asiantuntijatodistajat ovat riidan osapuolten itsensä kutsumia ”soveltuvia” asiantuntijoita.  Soveltuvuus valitettavan usein tarkoittaa sitä, että todistaja lähtee subjektiivisesti ajamaan päämiehensä asiaa unohtaen roolinsa riippumattomana objektiivisena asiantuntijana.  Markkinoilla on hyvinkin tiedossa keneltä on saatavissa minkäkinlainen todistajanlausunto ja mitä näkemystä hän edustaa: mikrobiologiaa, asumisterveyttä, perusrakennustekniikkaa jne. Kokonaisuuden arviointiin kykeneviä asiantuntijoita on maassamme edelleen valitettavan harvassa.

Oikeuslaitokselta tulee edellyttää ongelmien syiden kokonaisvaltaista ymmärrystä asian objektiiviseksi arvioimiseksi.  Tuota täydellistä ymmärrystä tuskin voimme edellyttää käräjätuomareilta, joten mihin näyttöön tuomiot voivat pohjautua.  Joissain tapauksissa on nähtävissä, että inhimillinen tekijä, myötätunto, on tuomiolauseessa ohittanut asiantuntijatodistelun, joka on sivuutettu ehkä täysin.  Kuinka monta taloudellista katastrofia tuo onkaan aiheuttanut ja kuinka moni on saavuttanut perusteetonta taloudellista hyötyä.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on yhteinen haaste oikeuslaitoksemme kanssa: miten ja kenen toimesta rakentaa kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen pohjautuva objektiivinen näyttö riitatilanteissa, joissa on kysymys poikkitieteellisesti haastavista kosteus- ja homeongelmaisista kiinteistöistä?

 

 

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Ja PAH! Mitä ne PAHit maassa tekevät?
PAH-tutkimushanke / 27.01.2022

Ja PAH! Mitä ne PAHit maassa tekevät?

Miksi polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä on maaperässä ja mitä haittaa niistä on? Tutkitaanko näiden yhdisteiden esiintymistä maaperässä tai..

Lue lisää
Kestävä kehitys luo uutta liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle – sääntely uhkaa laahata perässä
Ahti Rantonen / 30.11.2021

Kestävä kehitys luo uutta liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle – sääntely uhkaa laahata perässä

Tausta. Rakennetun ympäristön osuus Rakennusteollisuuden mukaan:

Lue lisää
PAH-yhdistepitoiset materiaalit historiallisissa rakenteissa
PAH-tutkimushanke / 21.10.2021

PAH-yhdistepitoiset materiaalit historiallisissa rakenteissa

Vanhemmat perinteiset rakenteet

Perinteiset rakennusmateriaalit ovat olleet pääosin luonnollisia ja hengittäviä materiaaleja. Tutut ja turvalliset..

Lue lisää
Sideterästen mitoitustyökalu avuksi betonirakenteisten asuinkerrostalojen onnettomuusmitoitukseen
Linda Jaatinen / 08.07.2021

Sideterästen mitoitustyökalu avuksi betonirakenteisten asuinkerrostalojen onnettomuusmitoitukseen

Monet erilaiset poikkeustilanteet, niin hitaat kuin nopeatkin olosuhteiden muutokset, voivat vaurioittaa rakennusta. Vaurionsietokyvyn parantamisessa..

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 7)
Jere Kotikivi / 29.04.2021

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 7)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Mitä rakennuttaminen on?
Antti Huurre / 28.04.2021

Mitä rakennuttaminen on?

Jos ei muille, niin ainakin lapsilleen sitä joutunut jossakin vaiheessa selittämään, mitä tekee työkseen. Miksi hankkeessa pitää rakennuttaja tai..

Lue lisää