Pelisääntöjä CE-vastuisiin

Kesän sadepäivien ohjelmaksi sopii hyvin ”kevyt” lomalukeminen ja itse päädyin perehtymään rakennusalan moninaisiin lakeihin ja säädöksiin. Näissä säädöksissä pääviesti on, että rakennushankkeeseen ryhtynyt vastaa jotakuinkin kaikesta rakennushankkeessa. Sopimuksilla tätä vastuuta voidaan siirtää ja näin on tapahtunut aina, mutta pääsääntönä on kuitenkin ollut että vastuu siirretään suoralla sopimuksella alaspäin siten, että rakennushankkeeseen ryhtynyt vastaa loppujen lopuksi rakennushankkeesta kokonaisuutena ja eri toimijat vastaavat rakennushankkeeseen ryhtyneelle suoralla sopimukselle.

Syy lakitekstien kiemuroihin syventymisestäni löytyy CE-merkinnöistä. Pari viime vuotta alalla on väännetty kättä CE -merkintäasiasta, joka ei lyhyen oppimäärän jälkeen vaikuta mahdottomalta, vaikka sinänsä työllistääkin aika paljon. Seuraavassa esitän muutamia alalla huomattuja haasteita ja niihin pelisääntöjä.

 

HAASTE 1: Alalle tuntuu syntyneen vääristyneitä käsityksiä vastuista ja niiden siirtämisistä ohi sopimusten.

Perusteluina käytetään usein ”viranomaismääräyksiä”, rakennusvalvontaviranomaista tai ”jostain esiin kaivettua tarkastusasiakirjaa”, jossa vastuut on määritetty jonkun muun hankkeen sopimusten mukaisesti.

PELISÄÄNTÖ 1: Fakta on kuitenkin, että viranomainen tai muu kolmas osapuoli ei voi muuttaa kahden toimijan välistä sopimusta.

Toisin sanoen, esimerkiksi määrätä suunnittelijalle vastuita, jotka kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyneelle tai joista hänelle vastaa suunnittelijan kannalta kolmas osapuoli.

 

HAASTE 2: Ainakin Helsingissä on yleisesti käytössä tarkastusasiakirja, jossa ”tuotekelpoisuuden toteamisen vastuuhenkilöksi” on esitetty suunnittelija, eikä sopimuksissa sovittu osapuoli.

Tällainen asiakirja, vastaavat tiedot tai vaatimukset suunnittelijalle tulisi olla määritelty sopimusteknisesti, jotta niihin voi vedota suunnittelijan velvollisuutena tai vastuuna. Korostan, että tapoja on monia, mutta valitettavasti nykyiset tarjouspyyntö- ja sopimuskäytännöt kovin harvoin tukevat tätä. Niin kauan kunnes tähän asiaan saadaan vakiintuneet käytännöt tarjouspyynnöistä lähtien, vaaditaan suunnittelijalta huomattavaa tarkkuutta tarjous-, sopimus-, ja rakennusvaiheissa; joko vastuunotosta tai siitä kieltäytymiseen sekä erilaisten paperien allekirjoituksissa.

Suunnitteluaikana noudatamme suunnittelijan velvollisuuksia ja valitsemme vain ja ainoastaan kelvollisia tuotteita, sillä näinhän me olemme lähes poikkeuksetta suunnittelusopimuksissamme toimeksiantajallemme luvanneet – myös sopimusteknisesti.

PELISÄÄNTÖ 2: Rakennusaikana tuotekelpoisuudesta vastaaminen kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyneelle, ellei sitä ole sopimusteknisesti siirretty muulle taholle.

Näyttövelvollisuus kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyneelle. En ole nähnyt sopimusta jossa vastuu olisi siirretty kolmannelle osapuolelle, vaan käytännössä vastuunottoa on vaadittu usein. Tarkennuksena vielä – vastuun siirtäminen kahdenkeskeisessä sopimuksessa kolmannelle osapuolelle on juridisesti kestämätön.

 

Näkemykset perustuvat allekirjoittaneen kokemukseen useista rakennushankkeista vuosina 2013 - 2015. Pidän myös erittäin hyvänä käytäntönä yleistä juridiikan periaatetta jossa tekijä vastaa tekemisistään - suunnittelija vastaa suunnitelmistaan ja valitsemiensa tuotteiden tuotekelpoisuudesta, urakoitsija urakkasuorituksesta ja valitsemiensa tai vaihtamiensa tuotteiden tuotekelpoisuudesta. Toki valinnat on hyvä tarkistaa ja jopa hyväksyä kolmansien osapuolten toimesta, jotta pääosin inhimilliset virheet havaittaisiin ajoissa. Tarkastaminen ja hyväksyminen eivät kuitenkaan vastuuta siirrä.

Edellä mainitsemani tarkastusasiakirja voitaisiinkin muuttaa muotoon, jossa vastuita kolmansien osapuolten tekemisistä ei edes yritettäisi siirtää kolmansille osapuolille vaan keskityttäisiin hyvään lopputulokseen, hyvien oikeuskäytäntöjen mukaisesti.

 

Asko Laune on Vahanen-yhtiöiden talotekniikkayksikön yksikönpäällikkö, joka ymmärtää että niin talotekniikka kuin talotekninen suunnittelukin ovat rakentamisen ja kiinteistönkäytön tukitoimintoja

 

Viitteitä:

hEN Helpdesk

PKS Rakennusvalvonta kortti A1-701

EOTA

Tuotehyväksyntälaki (954/2012)

Tuotehyväksyntäasetus (555/2013)

Kansalliset soveltamisstandardit

Ympäristöministeriön FAQ-palsta koskien CE-merkintää

EU-komission FAQ-palsta

TUKES

 

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Akustiikan tarkoitusta etsimässä
Ville Veijanen / 26.06.2019

Akustiikan tarkoitusta etsimässä

Akustiikkatrilogia, osa I:

Lue lisää
Toimitilamuutoksen ja -laajennuksen onnistunut lopputulos on monen tekijän summa
Milla Mikkonen / 11.06.2019

Toimitilamuutoksen ja -laajennuksen onnistunut lopputulos on monen tekijän summa

Toimitilamuutokset ja -laajennukset voivat olla laajuudeltaan ja sisällöltään hyvin erilaisia. Lähtökohtana toimitilamuutokselle on usein tilojen..

Lue lisää
Kiinteistön uusi elämä harkiten ja hallitusti kehittämällä
Antti Pitkänen / 05.06.2019

Kiinteistön uusi elämä harkiten ja hallitusti kehittämällä

Maailma muuttuu ja sen mukana tapamme käyttää rakennuksia. Kiinteistökanta vanhenee, kaupungit tiivistyvät ja kaupunginosat ja alueet muokkautuvat ja..

Lue lisää
Viisi tärppiä vaativaan korjaushankkeeseen
Marko Latvala / 31.05.2019

Viisi tärppiä vaativaan korjaushankkeeseen

Korjaushankkeessa onnistuminen ei tapahdu sattumalta, eikä varsinkaan vaativassa korjaushankkeessa voi luottaa tuuriin. Alla on viisi tärppiä, joista..

Lue lisää
Suomessa rakennetaan ja korjataan sisäilmateknisesti parempia rakennuksia kuin koskaan ikinä missään!
Arto Toorikka / 29.04.2019

Suomessa rakennetaan ja korjataan sisäilmateknisesti parempia rakennuksia kuin koskaan ikinä missään!

Otsikon väitettä on hankala perustella aukottomasti ja toisaalta suomalaisissa rakennuksissa koetaan olevan sisäilmaongelmia enemmän kuin koskaan..

Lue lisää
Tulevaisuuden kauppapaikka on virtuaalinen tapahtumamaailma
Esa Piispanen ja Vepe Erikkilä / 22.03.2019

Tulevaisuuden kauppapaikka on virtuaalinen tapahtumamaailma

Nykymuotoisen kaupan murrosta on povattu pitkään. Verkkokaupan ja digitaalisuuden piti mullistaa ala jo kymmenen vuotta sitten, mutta usko..

Lue lisää