Pelisääntöjä CE-vastuisiin

Kesän sadepäivien ohjelmaksi sopii hyvin ”kevyt” lomalukeminen ja itse päädyin perehtymään rakennusalan moninaisiin lakeihin ja säädöksiin. Näissä säädöksissä pääviesti on, että rakennushankkeeseen ryhtynyt vastaa jotakuinkin kaikesta rakennushankkeessa. Sopimuksilla tätä vastuuta voidaan siirtää ja näin on tapahtunut aina, mutta pääsääntönä on kuitenkin ollut että vastuu siirretään suoralla sopimuksella alaspäin siten, että rakennushankkeeseen ryhtynyt vastaa loppujen lopuksi rakennushankkeesta kokonaisuutena ja eri toimijat vastaavat rakennushankkeeseen ryhtyneelle suoralla sopimukselle.

Syy lakitekstien kiemuroihin syventymisestäni löytyy CE-merkinnöistä. Pari viime vuotta alalla on väännetty kättä CE -merkintäasiasta, joka ei lyhyen oppimäärän jälkeen vaikuta mahdottomalta, vaikka sinänsä työllistääkin aika paljon. Seuraavassa esitän muutamia alalla huomattuja haasteita ja niihin pelisääntöjä.

 

HAASTE 1: Alalle tuntuu syntyneen vääristyneitä käsityksiä vastuista ja niiden siirtämisistä ohi sopimusten.

Perusteluina käytetään usein ”viranomaismääräyksiä”, rakennusvalvontaviranomaista tai ”jostain esiin kaivettua tarkastusasiakirjaa”, jossa vastuut on määritetty jonkun muun hankkeen sopimusten mukaisesti.

PELISÄÄNTÖ 1: Fakta on kuitenkin, että viranomainen tai muu kolmas osapuoli ei voi muuttaa kahden toimijan välistä sopimusta.

Toisin sanoen, esimerkiksi määrätä suunnittelijalle vastuita, jotka kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyneelle tai joista hänelle vastaa suunnittelijan kannalta kolmas osapuoli.

 

HAASTE 2: Ainakin Helsingissä on yleisesti käytössä tarkastusasiakirja, jossa ”tuotekelpoisuuden toteamisen vastuuhenkilöksi” on esitetty suunnittelija, eikä sopimuksissa sovittu osapuoli.

Tällainen asiakirja, vastaavat tiedot tai vaatimukset suunnittelijalle tulisi olla määritelty sopimusteknisesti, jotta niihin voi vedota suunnittelijan velvollisuutena tai vastuuna. Korostan, että tapoja on monia, mutta valitettavasti nykyiset tarjouspyyntö- ja sopimuskäytännöt kovin harvoin tukevat tätä. Niin kauan kunnes tähän asiaan saadaan vakiintuneet käytännöt tarjouspyynnöistä lähtien, vaaditaan suunnittelijalta huomattavaa tarkkuutta tarjous-, sopimus-, ja rakennusvaiheissa; joko vastuunotosta tai siitä kieltäytymiseen sekä erilaisten paperien allekirjoituksissa.

Suunnitteluaikana noudatamme suunnittelijan velvollisuuksia ja valitsemme vain ja ainoastaan kelvollisia tuotteita, sillä näinhän me olemme lähes poikkeuksetta suunnittelusopimuksissamme toimeksiantajallemme luvanneet – myös sopimusteknisesti.

PELISÄÄNTÖ 2: Rakennusaikana tuotekelpoisuudesta vastaaminen kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyneelle, ellei sitä ole sopimusteknisesti siirretty muulle taholle.

Näyttövelvollisuus kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyneelle. En ole nähnyt sopimusta jossa vastuu olisi siirretty kolmannelle osapuolelle, vaan käytännössä vastuunottoa on vaadittu usein. Tarkennuksena vielä – vastuun siirtäminen kahdenkeskeisessä sopimuksessa kolmannelle osapuolelle on juridisesti kestämätön.

 

Näkemykset perustuvat allekirjoittaneen kokemukseen useista rakennushankkeista vuosina 2013 - 2015. Pidän myös erittäin hyvänä käytäntönä yleistä juridiikan periaatetta jossa tekijä vastaa tekemisistään - suunnittelija vastaa suunnitelmistaan ja valitsemiensa tuotteiden tuotekelpoisuudesta, urakoitsija urakkasuorituksesta ja valitsemiensa tai vaihtamiensa tuotteiden tuotekelpoisuudesta. Toki valinnat on hyvä tarkistaa ja jopa hyväksyä kolmansien osapuolten toimesta, jotta pääosin inhimilliset virheet havaittaisiin ajoissa. Tarkastaminen ja hyväksyminen eivät kuitenkaan vastuuta siirrä.

Edellä mainitsemani tarkastusasiakirja voitaisiinkin muuttaa muotoon, jossa vastuita kolmansien osapuolten tekemisistä ei edes yritettäisi siirtää kolmansille osapuolille vaan keskityttäisiin hyvään lopputulokseen, hyvien oikeuskäytäntöjen mukaisesti.

 

Asko Laune on Vahanen-yhtiöiden talotekniikkayksikön yksikönpäällikkö, joka ymmärtää että niin talotekniikka kuin talotekninen suunnittelukin ovat rakentamisen ja kiinteistönkäytön tukitoimintoja

 

Viitteitä:

hEN Helpdesk

PKS Rakennusvalvonta kortti A1-701

EOTA

Tuotehyväksyntälaki (954/2012)

Tuotehyväksyntäasetus (555/2013)

Kansalliset soveltamisstandardit

Ympäristöministeriön FAQ-palsta koskien CE-merkintää

EU-komission FAQ-palsta

TUKES

 

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Sisäilmaongelmia vai median mörköjä
Arto Toorikka / 05.09.2018

Sisäilmaongelmia vai median mörköjä

Iltapäivälehtien lööpeistä tai vaikkapa YLEnkään uutisista ei useinkaan saa lukea hienosti toteutetuista rakennushankkeista (vaikka niitäkin on)...

Lue lisää
Mitä sinun tulee tietää uudesta rakennusten paloturvallisuuden asetuksesta ja sen vaikutuksista poistumisturvallisuuteen?
Mikael Siitonen / 28.05.2018

Mitä sinun tulee tietää uudesta rakennusten paloturvallisuuden asetuksesta ja sen vaikutuksista poistumisturvallisuuteen?

Rakennuksen poistumisturvallisuusjärjestelyt ovat osa rakennuksen turvallisuutta ja käytettävyyttä sen käyttötavasta riippumatta. Lisäksi..

Lue lisää
Rakennuksen laajentamisessa on riskejä, mutta niitä voidaan välttää
Timo Hautalampi / 21.03.2018

Rakennuksen laajentamisessa on riskejä, mutta niitä voidaan välttää

Usein rakennuksen laajentamisen yhteydessä vanhat ulkoseinät jätetään joko sellaisenaan tai pienin muutoksin väliseiniksi. Tällöin rakenteet, jotka..

Lue lisää
Suunnittelijalla on velvollisuus ymmärtää kokonaisuus
Asko Laune / 24.01.2018

Suunnittelijalla on velvollisuus ymmärtää kokonaisuus

Kumpi on tärkeämpi, menetelmä vai lopputulos? Tämän vuoden alusta voimaan tulleen rakentamismääräyskokoelman Terveellisyys-osan* myötä..

Lue lisää
Yksi kaikkien puolesta vai kaikki yhden puolesta?
Pasi Parviainen / 11.01.2018

Yksi kaikkien puolesta vai kaikki yhden puolesta?

Olemme onnekkaita, kun saamme asua Suomessa! Ympäristöämme kehitetään aktiivisesti, jopa ihmisiä kuunnellen. Alueiden kehittyminen näkyy mm...

Lue lisää
Miksi sisäilma-asioissa aina liioitellaan?
Sami Niemi / 01.12.2017

Miksi sisäilma-asioissa aina liioitellaan?

Olen yli 20 vuoden ajan toiminut sisäilman laatuun liittyvien asioiden parissa ja mielestäni varsin hyvin pärjännyt hyvinkin haastavissa paikoissa..

Lue lisää