Henkilöstötutkimus sen vahvisti - vahaslaiset ovat tyytyväisiä työnantajaansa!

Lokakuussa tehdyn henkilöstötutkimuksen perusteella vahaslaiset ovat erittäin tyytyväisiä Vahaseen työpaikkana. Etenkin työilmapiiri, esimiestyö ja sisäinen viestintä saivat henkilöstöltämme erinomaiset arviot. Tutkimuksen toteutti yhteistyökumppanimme Innolink.

Vahaslaiset ovat innokkaita kehittämään työyhteisöään

Konsernimme henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli 84, mikä on erittäin hyvä luku ja kertoo, että vahaslaiset ovat innokkaita antamaan oman panoksensa työpaikkamme kehittämiseen.

Itse olen kaikkein iloisin siitä, että 96 prosenttia vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Innolinkin vertailukannassa vastaava keskiarvoluku on 84 prosenttia. Meillä vain 4 prosenttia henkilöstöstä ei ole tyytyväinen Vahaseen työpaikkana. Se on pieni luku ja se pyritään saamaan pienemmäksi entisestään!

On poikkeuksellista saada henkilöstötutkimuksesta näin hyvä tulos, kun konsernissa on tapahtunut paljon isoja muutoksia lyhyessä ajassa. Parin vuoden aikana on organisoiduttu uudella tavalla, henkilöstömäärämme on kasvanut, ja mukaan on tullut uusia yrityksiä ja useita uusia johtajia. Muutos ymmärretään hyvin usein joksikin kielteiseksi, mutta tässä tapauksessa se on tuonut mukanaan paljon hyvää.

Hyvältä näyttää, mutta onko tuo kaikki totta?

Kysyin taannoin erään työnhakijan vaikutelmaa siitä, millaisen kuvan hän on saanut verkkosivultamme Vahasesta työpaikkana. Hän sanoi, että hyvältä näyttää, mutta onko tuo kaikki totta? Nyt meillä on tutkimustulos tätä kertomaamme vahvistamaan. Kyllä se on totta!

Yleensä viestintä yrityksessä saa henkilöstötutkimuksissa varsin kriittisiä arvioita. Meillä kaikkein parhaiten onnistuneeksi asiaksi arvioitiin sisäinen viestintä. Paljon positiivista palautetta saivat myös yhteishenki, työilmapiiri ja työkaverit. Lisäksi saimme tietää, että työsuhde-etujamme arvostetaan ja työntekijät kokevat, että heistä pidetään huolta. Meillä on kattava työterveydenhuolto, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, sähkötyöpöydät, tukea liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen, hierontaa, lounasetu, joustavat etätyömahdollisuudet, matkoja ja virkistysiltoja. Työntekijät viihtyvät hyvin yhdessä, ja työnantaja mahdollistaa yhdessäolon. Meille on tullut lisää osaavia asiantuntijoita, jotka vievät firmaa eteenpäin.

Esimiehiä on valmennettu hoitamaan tärkeää työtä entistä paremmin

Tutkimuksessamme kehuja sai myös esimiehemme. Esimiestyöllä on valtava merkitys henkilöstön tyytyväisyyteen, työssä viihtymiseen ja työhyvinvointiin. Olemme viime vuosina panostaneet esimiestyön kehittämiseen mm. kattavalla esimiesvalmennuksella, jonka on suorittanut jo iso osa esimiestyötä tekevistä henkilöistä. Tähän valmennukseen osallistuvat myös uudet esimiestehtävään rekrytoidut henkilöt sekä asiantuntijaroolista esimieheksi siirtyvät. Näin tarjoamme työkaluja esimiestyön tueksi, sillä hyvillä eväillä ja tuella tuoreetkin johtajat voivat onnistua työssään.

Työnantajalupauksemme on, että jokaisella vahaslaisella on oikeus erinomaiseen johtamiseen. Näiden tutkimustulosten perusteella olemme jo erittäin hyvällä tasolla.

Kehitettävää on aina - se on selvä

Perehdytys oli yksi tärkeimmistä esiin nousseista kehittämiskohteista. Kun on kova vauhti rekrytoinneissa, niin tuo perehdyttäminen on entistäkin tärkeämpää hoitaa erinomaisesti.

Myös nykyisen henkilöstön perehdytyksessä uusien toimintatapojen ja järjestelmien osalta on jonkun verran petrattavaa. Perehdyttämiseen panostaminen tulee olemaan yksi vuoden 2019 henkilöstöön liittyvistä tärkeimmistä teemoistamme. Toinen tärkeä aihe on työssä jaksaminen ja työn ja vapaa-ajan yhteen sovittaminen.

Henkilöstötutkimuksen osalta tärkein työ tehdään nyt tästä eteenpäin: kehitetään niitä asioita, joissa tutkitusti koemme olevan eniten kehitettävää ja parannettavaa. Samalla pidetään yllä korkeaa tasoa niillä osa-alueilla, joilla jo saamme erinomaisia tuloksia. Näin me vahaslaiset voimme jatkossakin työskennellä paikassa, jossa koemme työmme merkitykselliseksi, kiinnostavaksi ja innostavaksi.


Sari Peltola
Henkilöstöjohtaja
Vahanen-yhtiöt

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi