Henkilömäärät rakennuksen paloluokan ja käyttötarkoituksen mukaan


1.2.2022 alkaen Vahanen-yhtiöiden tulevat blogitekstit ja kuulumiset löytyvät AFRYn verkkosivuilta.

Rakennuksen paloluokka ja käyttötarkoitus vaikuttavat rakennuksen suurimpaan sallittuun henkilömäärään. Ennen kiinteistökauppaa tai käyttötarkoituksen muutosta tulisi selvittää paloturvallisuusvaatimukset, jotta henkilömäärän rajoitukset ja lisäkustannukset eivät aiheuttaisi yllätyksiä.

Toimintaa aloittavalle yritykselle voi tulla pettymys, jos esimerkiksi kaksikerroksista P2- tai P3-paloluokan rakennusta halutaan käyttää hoitolaitos-, kokoontumis- tai majoitustiloina. Sallitut henkilömäärät vaikuttavat tällöin toimintaan merkittävästi.

Rakennuksen paloluokka

Rakennuksen paloluokkia on neljä: P0, P1, P2 ja P3. Asetuksen  rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) myötä järjestelmään tuli mukaan uusi paloluokka P0. Tätä asetusta sovelletaan uudisrakentamisessa ja rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa vaativampaan suuntaan.

Paloluokkien eroja:

Paloluokka P0:aa käytetään, kun rakennus on suunniteltu oleellisilta osin tai kokonaan oletettuun palonkehitykseen perustuvalla menettelyllä eli on tehty ns. ”palosimulaatio”.

Paloluokan P1 rakennuksia ovat kohteet, joissa kantavien rakenteiden tulee kestää 30–240 minuuttia palamista ja rakennuksen tulee kestää tulipalo ilman sortumista. Tyypillisiä kohteita ovat sairaalat, kauppakeskukset ja kerrostalot. Henkilömäärää ei ole rajoitettu.

Paloluokan P2 rakennukset voivat olla enintään 8-kerroksisia ja niiden pintakerrosten vaatimukset ovat tiukemmat. Kantavilla rakenteilla on 30–120 minuutin palonkestovaatimukset. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi päiväkodit ja varasto- ja tuotantotilat. Henkilömäärissä on rajoituksia.

Paloluokan P3 rakennukset ovat enintään 2-kerroksisia, hoitolaitoksena enintään 1-kerroksinen. Tyypillisesti kohteet ovat omakoti- ja rivitaloja tai hoitolaitostyyppisiä kohteita, joissa hoitopaikkoja on enintään 25. Kantaville rakenteille ei ole vaatimuksia. Henkilömäärissä on rajoituksia.

 

Henkilömäärät

Suurimmat sallitut henkilömäärät tai paikkaluvut P2- ja P3-paloluokan rakennuksissa ovat asetuksen 848/2017 taulukon 2 mukaisesti

Rakennuksen paloluokka

P2

P3

Kerroksia

1

2

yli 2 kerrosta*

1

2

Käyttötarkoitus

 

 

 

 

 

Asunnot, henkilöitä

ei rajoitusta

ei rajoitusta

1000

250 (500 *)

150 (250 *)

Majoitustilat, majoituspaikkoja

150 (300 *)

50 (100 *)

500

50 (100 *)

10

Hoitolaitokset, hoitopaikkoja

100 (200 *)

25 (50 *)

150

10 (25 *)

ei sallittu

Kokoontumis- ja liiketilat, henkilöitä

ei rajoitusta

250 (500*)

1000

500 (1000 *)

50

Työpaikkatilat, henkilöitä

ei rajoitusta

ei rajoitusta

1000

250 (500 *)

150

Tuotanto- ja varastotilat, henkilöitä

ei rajoitusta

50 (100*)

ei sallittu

ei rajoitusta

ei sallittu

* Rakennus on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla.

Poikkeuksena enintään 14 metriä korkea asuinrakennus, jonka kaikki kerrokset kuuluvat asunnoittain samaan asuinhuoneistoon. Taulukossa 2 kannattaa huomata, että henkilömäärät ovat rajoitetut kaksikerroksisessa rakennuksessa, jos käyttötarkoituksen mukaiset tilat on sijoitettu kokonaan tai osin rakennuksen toiseen kerrokseen. Muuten voidaan soveltaa yksikerroksisen rakennuksen rajoituksia.

Esimerkki: P3-paloluokan rakennus ravintolakäytössä

Kohteena on suojeltu 1800-luvun kaksikerroksinen P3-paloluokan rakennus, jossa on harjoitettu ravintolatoimintaa, jolloin käyttötarkoituksena ovat kokoontumistilat. Kiinteistö on ostettu konkurssihuutokaupan kautta. Henkilömääräksi haluttaisiin ravintolatoiminnassa yli 100 henkilöä.

ravintolatila
Paloluokka ja käyttötarkoitus vaikuttavat rakennuksen suurimpaan sallittuun henkilömäärään. Kuvituskuva.

Kaksikerroksisena suurin sallittu henkilömäärä on taulukko 2:n mukaisesti 50 henkilöä. Pelastusviranomaisen neuvottelulla ja sammutuslaitteiston asennuksella on viranomaisen puolto yli 100 henkilölle. Yksikerroksisena rakennuksena P3-paloluokassa sallittu henkilömäärä olisi 500 henkilöä ja sammutuslaitteistolla 1000 henkilöä, kun rakennuksen käyttötarkoitus on kokoontumis- ja liiketilat.

 

Esimerkki: P2-paloluokan rakennus hoitolaitoskäytössä

Rakennus on tarkoitus rakentaa hoitolaitoskäyttöön ja P2-paloluokkaan. Hoidettavien paikkaluku halutaan saada asetuksen mukaisen enimmäispaikkaluvun mukaan.

Hoidettavien suurin sallittu paikkaluku on yksikerroksisessa rakennuksessa 100 henkilöä ja sammutuslaitteistolla varustetussa rakennuksessa 200 henkilöä. Vastaavasti kaksikerroksisessa rakennuksessa hoitopaikkojen enimmäismäärä on 25 henkilöä ja sammutuslaitteistolla varustetussa rakennuksessa 50 henkilöä.

Asetuksessa on erikoista se, että 3-kerroksisessa hoitolaitosrakennuksessa, jossa sammutuslaitteisto on pakollinen, hoitopaikkojen määrä voikin olla 150. Kerroksen lisäämisen samalla suojaustasolla luulisi lisäävän muun muassa poistumisturvallisuuden riskiä, mutta ratkaisu on mahdollista valita asetuksen 848/2017 mukaan.

Kokonaisvaltaisella paloteknisellä suunnittelulla autamme asiakasyritystämme  pääsemään tarkoituksenmukaiseen turvallisuustasoon kiinteistön paloturvallisuudessa ja turvallisuudessa.

Linkki asetukseen (848/2017) ja muistioon rakennusten paloturvallisuudesta.

 

Varhainen palotekninen suunnittelu on aina kustannusetu

Paloteknisen suunnittelijan apu kannattaa hyödyntää jo rakennushankkeen alkuvaiheessa, jotta hanke olisi turvallinen ja kustannustehokas. Palvelumme auttaa selvittämään rakentamiseen liittyvät paloturvallisuusratkaisujen mahdollisuudet ja vaatimukset kattavasti hyvissä ajoin.

Palvelumme synergiaetuja on kiinteä yhteistyö Vahanen-yhtiöiden kattavien rakenne-, talotekniikka- ja arkkitehtisuunnittelun kanssa turvallisten rakenteiden ja paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Lue lisää paloteknisen suunnittelun palvelustamme!

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Muistatko kaikki asuntorakentamisen paloturvallisuusvaatimukset?
Mikael Siitonen / 11.06.2020

Muistatko kaikki asuntorakentamisen paloturvallisuusvaatimukset?

Kaupungistumisen ja täydennysrakentamisen jatkuessa on hyvä muistuttaa kerrostalon palosuunnittelun perusvaatimuksista. Kasvukeskuksen tontille tai..

Lue lisää
Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta
Mikael Siitonen / 07.01.2020

Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta

Palotekninen suunnittelu on nuorehko erikoissuunnitteluala, jolla on vähäiset koulutusmahdollisuudet tekijöille, joilla on aiempaa työkokemusta..

Lue lisää
Määräysten mukainen paloturvallisuuden vähimmäistaso ei aina riitä
Mikael Siitonen / 08.10.2018

Määräysten mukainen paloturvallisuuden vähimmäistaso ei aina riitä

Rakennuksen käyttötarkoituksen ja henkilöriskien takia paloturvallisuudelle asetetaan määräyksissä vähimmäistaso, joka voi olla kuitenkin eri asia kuin..

Lue lisää
Rakennuksen perusparannus ja paloturvallisuus
Mikael Siitonen / 29.06.2018

Rakennuksen perusparannus ja paloturvallisuus

Rakennuksen perusparannuksessa tulee paloturvallisuuden osalta säilyttää vähintään olemassa oleva turvallisuustaso ja parantaa sitä olemassa olevan..

Lue lisää
Mitä sinun tulee tietää uudesta rakennusten paloturvallisuuden asetuksesta ja sen vaikutuksista poistumisturvallisuuteen?
Mikael Siitonen / 28.05.2018

Mitä sinun tulee tietää uudesta rakennusten paloturvallisuuden asetuksesta ja sen vaikutuksista poistumisturvallisuuteen?

Rakennuksen poistumisturvallisuusjärjestelyt ovat osa rakennuksen turvallisuutta ja käytettävyyttä sen käyttötavasta riippumatta. Lisäksi..

Lue lisää