Määräysten mukainen paloturvallisuuden vähimmäistaso ei aina riitä

Rakennuksen käyttötarkoituksen ja henkilöriskien takia paloturvallisuudelle asetetaan määräyksissä vähimmäistaso, joka voi olla kuitenkin eri asia kuin tarkoituksenmukainen taso. Asiakkaalta tulee aina selvittää hankkeen turvallisuustaso, joka halutaan saavuttaa paloturvallisuuden osalta ja ohjata häntä järkevään suuntaan. Kokonaisuuteen kuuluu myös varautuminen hätä- ja häiriötilanteisiin.

Palon nopea havaitseminen

Rakennuksen käyttötarkoitus asettaa vähimmäisvaatimukset muun muassa palo-osastojen palonkestävyysajoille ja enimmäiskoolle sekä paloturvallisuuslaitteistoille. Vähimmäistaso ei kuitenkaan aina ole se tarkoituksenmukainen turvallisuustaso, jonka mukaan rakennushankkeessa kannattaisi edetä. Esimerkiksi toimistorakennus, jossa yhden palo-osaston koko voi olla enintään 2400 m2 ja rakennuksessa on yhteensä 12 000 m2, eivät määräykset edellytä automaattista paloilmoitinta tai sammutuslaitteistoa. Toiminnanharjoittajan tulisi silloin kysyä itseltä ”mitä tulipalo merkitsee meidän organisaation tulevaisuudelle toiminnan keskeytyessä ja onko meillä siihen varaa?”.

Edellä mainitussa esimerkissä rakennus ja henkilömäärät huomioiden, olisi rakennus järkevää varustaa vähintään palosta nopeasti havaitsevalla ja ilmoittavalla automaattisella paloilmoittimella. Savun leviäminen ilman palosta ilmaisevaa laitteistoa tyhjässä rakennuksessa aiheuttaa helposti merkittävät euromääräiset vahingot ja ylimääräistä työtä, joka on poissa yrityksen laskutettavasta työstä.

Tila

Paikkamäärä

Sähköverkkoon kytketty palovaroitin

Paloilmoitin

Hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

Asunnot, jotka on kytketty sähköverkkoon

Ei rajoitettu

x

 

 

Majoitustilat

Max 50 majoituspaikkaa
> 50 majoituspaikkaa

x

 

x

Hoitolaitokset, yleensä

Max 25 vuodepaikkaa
> 25 vuodepaikkaa

x

 

x

Ympärivuorokautisen käytön päiväkodit

Max 50 majoituspaikkaa
> 50 vuodepaikkaa

x

 

x

Päivähoitolaitokset

Ei rajoitettu

x

 

 

Päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilat

Max 150 hoidettavaa
> 150 hoidettavaa

x


x

 

Koulut

Enintään 250 oppilasta
251-500 oppilasta
> 500 oppilasta

x


x

 

x


Taulukko 12: Tiloissa edellytetyt palosta ilmoittavat laitteistot (asetus rakennusten paloturvallisuudesta).

Asetuksen (848/2017) taulukosta 12 voidaan havaita muun muassa koulujen osalta variaatiot, joilla palon varhainen havaitseminen ja ilmoitus voidaan järjestää. Mielestäni järkevämpää olisi ollut jättää pois taulukon koulujen osalta vaihtoehto 251-500 oppilasmäärässä, jossa paloilmoitin on ilman hätäkeskusyhteyttä, jos laitteisto kuitenkin vaaditaan asennettavaksi.

Huomioitavaa on myös, että olemassa olevaan koulurakennukseen, jossa toiminta ei muutu, ei ole vaatimusta paloilmoitinlaitteistosta, vaikka oppilasmäärät olisivat taulukon 12 mukaiset. Toteutukset suojaustasosta vaihtelevatkin käytännössä erilaisia hankkeita tilaavien organisaatioiden mukaan, mutta myös organisaation yksittäisten henkilöiden mukaan - joku haluaa vähimmäistason ja toinen haluaa asiat kuntoon ”viimeisen päälle”.

Yle uutisoi osuvasti koulujen paloturvallisuudesta mm. mainiten, että vanhoissa kouluissa pitäisi miettiä omaehtoisesti, mikä on oikea turvallisuustaso. Sama kysymys kannattaa esittää varmasti monessa muussakin kiinteistössä ja rakennushankkeessa.

Pelastussuunnitelma ja turvallisuustaidot

Rakennuksen käyttäjät tulee perehdyttää rakennuksen turvallisuusjärjestelyihin ja pelastussuunnitelmaan. Perehdytyksen ja pelastussuunnitelman tulisi vastata kohdekohtaista tarvetta jolloin oleellista on hallita ennaltaehkäisevät toimet sekä toiminta hätä- ja häiriötilanteissa (tulipalo, vesivahinko yms.). Pelastussuunnitelmaa ja toimintaa hätätilanteessa tulee kerrata säännöllisesti ja niiden tulee myös päivittyä vastaamaan kiinteistön muuttuneita riskejä esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen muututtua.

Pelastussuunnitelma tulisi olla helposti käytettävissä ja päivitettävissä, jotta se olisi osa päivittäistä turvallisuutta. Liian usein asia ei valitettavasti ole näin - pelastussuunnitelma on usein haudattu arkistojen uumeniin ja sitä saa etsiä.
Ensimmäisen maallikkoauttajan ensitoimet ovat usein merkittäviä lisävahinkojen estämiseksi. Viranomaisapu on harvoin suurissakaan kaupungeissa niin nopeata, että ne korvaisivat ensimmäisenä paikalla olevan maallikon ensitoimenpiteitä (alkusammutus, ensiapu jne.).

Paloteknisen suunnittelun tiimi auttaa

Paloteknisen suunnittelun tiimimme auttaa asiakasta kokonaisvaltaisesti pääsemään tarkoituksenmukaiseen turvallisuustasoon kiinteistön paloturvallisuudessa ja turvallisuudessa. Kauttamme saa avun pelastussuunnitelman laadinnassa ja perehdytyksessä sekä turvallisuuskoulutuksien järjestämisessä.

Katso myös: Ympäristöministeriö: Rakentamismääräyskokoelma > Paloturvallisuus

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Henkilömäärät rakennuksen paloluokan ja käyttötarkoituksen mukaan
Mikael Siitonen / 05.03.2020

Henkilömäärät rakennuksen paloluokan ja käyttötarkoituksen mukaan

Rakennuksen paloluokka ja käyttötarkoitus vaikuttavat rakennuksen suurimpaan sallittuun henkilömäärään. Ennen kiinteistökauppaa tai käyttötarkoituksen..

Lue lisää
Mitä rakennushankkeen valvoja tekee ja mikä on hänen roolinsa?
Anne Pursiainen / 28.01.2020

Mitä rakennushankkeen valvoja tekee ja mikä on hänen roolinsa?

Rakennushankkeelle nimetään valvoja kullekin erikoisalalle (pää-, rakennus-, LVI- ja sähkövalvoja). Päävalvoja laati valvontasuunnitelman, jonka mukaan..

Lue lisää
Asuinrakennuksen energiatehokkuus kuntoon – ja vielä valtion tukemana
Markus Eklund / 21.01.2020

Asuinrakennuksen energiatehokkuus kuntoon – ja vielä valtion tukemana

Suomen kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius merkitsee, että hiilidioksidipäästöjä syntyisi..

Lue lisää
Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta
Mikael Siitonen / 07.01.2020

Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta

Palotekninen suunnittelu on nuorehko erikoissuunnitteluala, jolla on vähäiset koulutusmahdollisuudet tekijöille, joilla on aiempaa työkokemusta..

Lue lisää
Tiedä mitä tilaat, kun tilaat remontin hankesuunnittelun
Paavo Tapioharju / 16.12.2019

Tiedä mitä tilaat, kun tilaat remontin hankesuunnittelun

Markkinoilla liikkuu ihmeen edullisia tarjouksia putkiremontin tai muun remontin hankesuunnittelusta. Jos tarjous on poikkeuksellisen halpa, siihen on..

Lue lisää
Tiedetäänkö kiinteistössänne, miten toimitaan onnettomuustilanteessa?
Jeremi Teukku / 12.10.2018

Tiedetäänkö kiinteistössänne, miten toimitaan onnettomuustilanteessa?

Pelastussuunnitelma auttaa turvallisen, hyvää elämää edistävän ympäristön luomisessa. Nykyaikana pelastussuunnitelman on järkevää olla käytettävissä ja..

Lue lisää