Mitä rakennushankkeen valvoja tekee ja mikä on hänen roolinsa?

Rakennushankkeelle nimetään valvoja kullekin erikoisalalle (pää-, rakennus-, LVI- ja sähkövalvoja). Päävalvoja laati valvontasuunnitelman, jonka mukaan valvontaa tullaan toteuttamaan.

Rakennushankkeen valvoja on tilaajan edustaja, jonka tehtävänä on valvoa, että hanke toteutetaan urakkasopimuksessa ja suunnitelmissa määritetyllä tavalla sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Valvojan työtä ohjaa talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Päätavoitteena on työn laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennalta ehkäiseminen, ajallinen sekä taloudellinen seuranta. Valvoja toimii myös yhteyshenkilönä tilaajan ja urakoisijan välillä.

Valvonta työmaalla voidaan jakaa karkeasti

  • yleisvalvontaan
  • laadunvalvontaan
  • ajalliseen valvontaan
  • talouden valvontaan
  • turvallisuuden valvontaan
  • dokumentointiin

Yleisvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että eri työvaiheet tehdään suunnitelmien mukaisesti. Valvonta on yleensä käyntivalvontaa, jolloin valvoja käy työmaalla tyypillisesti 1-2 kertaa viikossa. Valvonta kohdistuu valmiin työsuorituksen tarkastamiseen aluksi mallikatselmuksin ja myöhemmin pistokoeluontoisesti työmaakäyntien yhteydessä. Käynnin aikana valvoja dokumentoi valokuvin työn edistymistä ja raportoi siitä tilaajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään piiloon jääviin rakenteisiin ja järjestelmiin. Mikäli valvoja havaitsee puutteita tms. huomautetaan siitä urakoitsijaa ja valvotaan, että asia tulee korjattua.

Laadunvalvonnan osalta valvoja valvoo, että työt tehdään laadukkaasti suunnitelmien mukaisilla tuotteilla. Valvoja tarkastaa myös urakoitsijan laatiman laatusuunnitelman sekä sen toteutumisen työmaalla.

Ajallisen valvonnan tarkoituksena on tarkistaa urakoitsijan laatima yleisaikataulu ja verrata sitä töiden etenemiseen. Valvojan tehtävänä on seurata myös tarkastusten oikea-aikaisuutta.

Taloudelliseen valvontaan kuuluu urakoitsijan taloudellisen tilanteen ja urakoitsijan laatiman maksuerätaulukon tarkastaminen sopimusvaiheessa. Urakoitsija esittää työn edistymisen mukaiset maksuerät valvojalle, joka tarkastaa niiden maksukelpoisuuden sekä pitää kirjaa hankkeen taloudellisesta tilanteesta. Taloudelliseen seurantaan kuuluu myös urakoitsijan lisä- ja muutostyö tarjousten tarkastaminen ja kommentointi tilaajalle.

Turvallisuuden valvonnasta vastaa turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan tulee nimetä työmaalle turvallisuuskoordinaattori, joka valvoo työmaa-alueen yleissiisteyttä ja turvallisuutta. Työmaalla tulee olla turvallista kulkea ja hätäajoneuvojen tulee päästä tarvittaessa perille kohteeseen. Lisäksi seurataan mm. valaistuksen asianmukaisuutta, johtojen sijoittamista niin ettei kompastumisvaara synny. Lisäksi seurataan työntekijöiden henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä.

Dokumentointi kattaa valvontakäyntien raportoinnin lisäksi urakoitsijan työmaapäiväkirjan tarkastamisen, työmaakokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisen sekä tarkastusten ja katselmusten kirjaamisen. Hyvällä dokumentoinnilla voidaan varmistaa aukottomasti mitä on sovittu ja onko työt tehty oikein.

Valvonnan tehtävät muodostavat moninaisen kokonaisuuden, jonka hallinta vaatii tarkkuuden ja teknisen osaamisen lisäksi viestinnän taitoja ja kykyä tulkita tilannetta hankkeen edun mukaisesti. Hyvällä valvonnalla tilaaja vaikuttaa ennakoiden rakennushankkeen onnistumiseen.

Onko hankkeessasi tarve valvonnalle?

Lue lisää palveluistamme:

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Saako 1970-luvun peltikasettikylpyhuoneen uudistettua tälle vuosituhannelle?
Jukka Pesonen / 26.02.2021

Saako 1970-luvun peltikasettikylpyhuoneen uudistettua tälle vuosituhannelle?

Suomessa on vielä paljon 1970- ja 1980-luvun elementtikerrostaloja, joita ei ole saneerattu vastaamaan tämän vuosituhannen vaatimuksia...

Lue lisää
Miten kaupat ja kauppakeskukset saadaan kukoistamaan?
Esa Piispanen / 16.02.2021

Miten kaupat ja kauppakeskukset saadaan kukoistamaan?

Liikerakentamisen tulevaisuudessa nähdään niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin. Ala kohtaa monia haasteita, joiden ratkaisemiseksi on seurattava tarkalla..

Lue lisää
Betonirakenteiden kuntotutkimus: Milloin, miksi ja miten?
Tommi Karihtala / 16.02.2021

Betonirakenteiden kuntotutkimus: Milloin, miksi ja miten?

Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimukset ovat juuri nyt ajankohtaisia monessa taloyhtiössä. Rakenteita rikkovia menetelmiä vältetään usein..

Lue lisää
Koulurakennuksen onnistunut sisäilmakorjaus
Taru Säteri / 05.02.2021

Koulurakennuksen onnistunut sisäilmakorjaus

– kesän 2021 korjaushankkeiden aloitus viimeistään NYT!

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 5)
Niko Lappalainen / 21.01.2021

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 5)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Miten varmistaa energia-avustuksen saanti?
Matti Hellgrén / 18.01.2021

Miten varmistaa energia-avustuksen saanti?

ARAlta voi hakea edelleen energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin. Hakemisessa kannattaa toimia ripeästi. 

Lue lisää