Mitä rakennushankkeen valvoja tekee ja mikä on hänen roolinsa?

Rakennushankkeelle nimetään valvoja kullekin erikoisalalle (pää-, rakennus-, LVI- ja sähkövalvoja). Päävalvoja laati valvontasuunnitelman, jonka mukaan valvontaa tullaan toteuttamaan.

Rakennushankkeen valvoja on tilaajan edustaja, jonka tehtävänä on valvoa, että hanke toteutetaan urakkasopimuksessa ja suunnitelmissa määritetyllä tavalla sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Valvojan työtä ohjaa talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Päätavoitteena on työn laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennalta ehkäiseminen, ajallinen sekä taloudellinen seuranta. Valvoja toimii myös yhteyshenkilönä tilaajan ja urakoisijan välillä.

Valvonta työmaalla voidaan jakaa karkeasti

  • yleisvalvontaan
  • laadunvalvontaan
  • ajalliseen valvontaan
  • talouden valvontaan
  • turvallisuuden valvontaan
  • dokumentointiin

Yleisvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että eri työvaiheet tehdään suunnitelmien mukaisesti. Valvonta on yleensä käyntivalvontaa, jolloin valvoja käy työmaalla tyypillisesti 1-2 kertaa viikossa. Valvonta kohdistuu valmiin työsuorituksen tarkastamiseen aluksi mallikatselmuksin ja myöhemmin pistokoeluontoisesti työmaakäyntien yhteydessä. Käynnin aikana valvoja dokumentoi valokuvin työn edistymistä ja raportoi siitä tilaajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään piiloon jääviin rakenteisiin ja järjestelmiin. Mikäli valvoja havaitsee puutteita tms. huomautetaan siitä urakoitsijaa ja valvotaan, että asia tulee korjattua.

Laadunvalvonnan osalta valvoja valvoo, että työt tehdään laadukkaasti suunnitelmien mukaisilla tuotteilla. Valvoja tarkastaa myös urakoitsijan laatiman laatusuunnitelman sekä sen toteutumisen työmaalla.

Ajallisen valvonnan tarkoituksena on tarkistaa urakoitsijan laatima yleisaikataulu ja verrata sitä töiden etenemiseen. Valvojan tehtävänä on seurata myös tarkastusten oikea-aikaisuutta.

Taloudelliseen valvontaan kuuluu urakoitsijan taloudellisen tilanteen ja urakoitsijan laatiman maksuerätaulukon tarkastaminen sopimusvaiheessa. Urakoitsija esittää työn edistymisen mukaiset maksuerät valvojalle, joka tarkastaa niiden maksukelpoisuuden sekä pitää kirjaa hankkeen taloudellisesta tilanteesta. Taloudelliseen seurantaan kuuluu myös urakoitsijan lisä- ja muutostyö tarjousten tarkastaminen ja kommentointi tilaajalle.

Turvallisuuden valvonnasta vastaa turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan tulee nimetä työmaalle turvallisuuskoordinaattori, joka valvoo työmaa-alueen yleissiisteyttä ja turvallisuutta. Työmaalla tulee olla turvallista kulkea ja hätäajoneuvojen tulee päästä tarvittaessa perille kohteeseen. Lisäksi seurataan mm. valaistuksen asianmukaisuutta, johtojen sijoittamista niin ettei kompastumisvaara synny. Lisäksi seurataan työntekijöiden henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä.

Dokumentointi kattaa valvontakäyntien raportoinnin lisäksi urakoitsijan työmaapäiväkirjan tarkastamisen, työmaakokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisen sekä tarkastusten ja katselmusten kirjaamisen. Hyvällä dokumentoinnilla voidaan varmistaa aukottomasti mitä on sovittu ja onko työt tehty oikein.

Valvonnan tehtävät muodostavat moninaisen kokonaisuuden, jonka hallinta vaatii tarkkuuden ja teknisen osaamisen lisäksi viestinnän taitoja ja kykyä tulkita tilannetta hankkeen edun mukaisesti. Hyvällä valvonnalla tilaaja vaikuttaa ennakoiden rakennushankkeen onnistumiseen.

Onko hankkeessasi tarve valvonnalle?

Lue lisää palveluistamme:

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 1)
Mika Varpula / 26.05.2020

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 1)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Miksi rakennuksiemme korjauksista ei päätetä faktojen perusteella?
Arto Toorikka / 25.02.2020

Miksi rakennuksiemme korjauksista ei päätetä faktojen perusteella?

Miksi rakennusten kuntoa ja korjaustarpeita ei tunneta?

Lue lisää
Arvokiinteistön ikkunoiden uusiminen ”vanhan mallin mukaisesti” vaatii onnistuakseen ammattitaitoista suunnittelua
Piritta Hannula / 19.02.2020

Arvokiinteistön ikkunoiden uusiminen ”vanhan mallin mukaisesti” vaatii onnistuakseen ammattitaitoista suunnittelua

Arkkitehdin merkintöjä korjaustyömaalta osa 2. Tutustu myös ensimmäiseen osaan "Välipohjien tyhjentäminen vanhoissa arvotaloissa".

Vielä muutama vuosi..

Lue lisää
Asuinrakennuksen energiatehokkuus kuntoon – ja vielä valtion tukemana
Markus Eklund / 21.01.2020

Asuinrakennuksen energiatehokkuus kuntoon – ja vielä valtion tukemana

Suomen kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius merkitsee, että hiilidioksidipäästöjä syntyisi..

Lue lisää
Vihdoinkin rauhoittelevaa sisäilmaviestintää valtakunnassa
Sami Niemi / 19.12.2019

Vihdoinkin rauhoittelevaa sisäilmaviestintää valtakunnassa

Vuoden 2013 Sisäilmastoseminaariesityksessäni julistin, että ”Sisäilma-asioihin tarvitaan uutta otetta”. 2015 Vahanen alkoi julkaisemaan henkilöstön..

Lue lisää
Tiedä mitä tilaat, kun tilaat remontin hankesuunnittelun
Paavo Tapioharju / 16.12.2019

Tiedä mitä tilaat, kun tilaat remontin hankesuunnittelun

Markkinoilla liikkuu ihmeen edullisia tarjouksia putkiremontin tai muun remontin hankesuunnittelusta. Jos tarjous on poikkeuksellisen halpa, siihen on..

Lue lisää