Mitä rakennushankkeen valvoja tekee ja mikä on hänen roolinsa?


1.2.2022 alkaen Vahanen-yhtiöiden tulevat blogitekstit ja kuulumiset löytyvät AFRYn verkkosivuilta.

Rakennushankkeelle nimetään valvoja kullekin erikoisalalle (pää-, rakennus-, LVI- ja sähkövalvoja). Päävalvoja laati valvontasuunnitelman, jonka mukaan valvontaa tullaan toteuttamaan.

Rakennushankkeen valvoja on tilaajan edustaja, jonka tehtävänä on valvoa, että hanke toteutetaan urakkasopimuksessa ja suunnitelmissa määritetyllä tavalla sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Valvojan työtä ohjaa talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Päätavoitteena on työn laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, virheiden ja ongelmien ennalta ehkäiseminen, ajallinen sekä taloudellinen seuranta. Valvoja toimii myös yhteyshenkilönä tilaajan ja urakoisijan välillä.

Valvonta työmaalla voidaan jakaa karkeasti

  • yleisvalvontaan
  • laadunvalvontaan
  • ajalliseen valvontaan
  • talouden valvontaan
  • turvallisuuden valvontaan
  • dokumentointiin

Yleisvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että eri työvaiheet tehdään suunnitelmien mukaisesti. Valvonta on yleensä käyntivalvontaa, jolloin valvoja käy työmaalla tyypillisesti 1-2 kertaa viikossa. Valvonta kohdistuu valmiin työsuorituksen tarkastamiseen aluksi mallikatselmuksin ja myöhemmin pistokoeluontoisesti työmaakäyntien yhteydessä. Käynnin aikana valvoja dokumentoi valokuvin työn edistymistä ja raportoi siitä tilaajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään piiloon jääviin rakenteisiin ja järjestelmiin. Mikäli valvoja havaitsee puutteita tms. huomautetaan siitä urakoitsijaa ja valvotaan, että asia tulee korjattua.

Laadunvalvonnan osalta valvoja valvoo, että työt tehdään laadukkaasti suunnitelmien mukaisilla tuotteilla. Valvoja tarkastaa myös urakoitsijan laatiman laatusuunnitelman sekä sen toteutumisen työmaalla.

Ajallisen valvonnan tarkoituksena on tarkistaa urakoitsijan laatima yleisaikataulu ja verrata sitä töiden etenemiseen. Valvojan tehtävänä on seurata myös tarkastusten oikea-aikaisuutta.

Taloudelliseen valvontaan kuuluu urakoitsijan taloudellisen tilanteen ja urakoitsijan laatiman maksuerätaulukon tarkastaminen sopimusvaiheessa. Urakoitsija esittää työn edistymisen mukaiset maksuerät valvojalle, joka tarkastaa niiden maksukelpoisuuden sekä pitää kirjaa hankkeen taloudellisesta tilanteesta. Taloudelliseen seurantaan kuuluu myös urakoitsijan lisä- ja muutostyö tarjousten tarkastaminen ja kommentointi tilaajalle.

Turvallisuuden valvonnasta vastaa turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan tulee nimetä työmaalle turvallisuuskoordinaattori, joka valvoo työmaa-alueen yleissiisteyttä ja turvallisuutta. Työmaalla tulee olla turvallista kulkea ja hätäajoneuvojen tulee päästä tarvittaessa perille kohteeseen. Lisäksi seurataan mm. valaistuksen asianmukaisuutta, johtojen sijoittamista niin ettei kompastumisvaara synny. Lisäksi seurataan työntekijöiden henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä.

Dokumentointi kattaa valvontakäyntien raportoinnin lisäksi urakoitsijan työmaapäiväkirjan tarkastamisen, työmaakokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisen sekä tarkastusten ja katselmusten kirjaamisen. Hyvällä dokumentoinnilla voidaan varmistaa aukottomasti mitä on sovittu ja onko työt tehty oikein.

Valvonnan tehtävät muodostavat moninaisen kokonaisuuden, jonka hallinta vaatii tarkkuuden ja teknisen osaamisen lisäksi viestinnän taitoja ja kykyä tulkita tilannetta hankkeen edun mukaisesti. Hyvällä valvonnalla tilaaja vaikuttaa ennakoiden rakennushankkeen onnistumiseen.

Onko hankkeessasi tarve valvonnalle?

Lue lisää palveluistamme:

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Ja PAH! Mitä ne PAHit maassa tekevät?
PAH-tutkimushanke / 27.01.2022

Ja PAH! Mitä ne PAHit maassa tekevät?

Miksi polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä on maaperässä ja mitä haittaa niistä on? Tutkitaanko näiden yhdisteiden esiintymistä maaperässä tai..

Lue lisää
Vuosisata ajatonta rakentamisviisautta
Juha Lampi / 27.12.2021

Vuosisata ajatonta rakentamisviisautta

Naulan kantaan -keskustelujaksot ovat olleet minulle kahden viime vuoden aikana rakennetun ympäristön ymmärtämisen ja oivaltamisen korkeakoulua. On ollut..

Lue lisää
Puolet putkiremontin kustannuksista määritetään jo tarveselvitysvaiheessa
Sakari Linnavuori / 10.12.2021

Puolet putkiremontin kustannuksista määritetään jo tarveselvitysvaiheessa

Mistä ja miten putkiremontin hinta muodostuu? Lähdetään liikkeelle siitä, kun taloyhtiö ryhtyy tekemään tarveselvitystä eli kartoittamaan, mitkä kohdat..

Lue lisää
Kestävä kehitys luo uutta liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle – sääntely uhkaa laahata perässä
Ahti Rantonen / 30.11.2021

Kestävä kehitys luo uutta liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle – sääntely uhkaa laahata perässä

Tausta. Rakennetun ympäristön osuus Rakennusteollisuuden mukaan:

Lue lisää
PAH-yhdistepitoiset materiaalit historiallisissa rakenteissa
PAH-tutkimushanke / 21.10.2021

PAH-yhdistepitoiset materiaalit historiallisissa rakenteissa

Vanhemmat perinteiset rakenteet

Perinteiset rakennusmateriaalit ovat olleet pääosin luonnollisia ja hengittäviä materiaaleja. Tutut ja turvalliset..

Lue lisää
Sideterästen mitoitustyökalu avuksi betonirakenteisten asuinkerrostalojen onnettomuusmitoitukseen
Linda Jaatinen / 08.07.2021

Sideterästen mitoitustyökalu avuksi betonirakenteisten asuinkerrostalojen onnettomuusmitoitukseen

Monet erilaiset poikkeustilanteet, niin hitaat kuin nopeatkin olosuhteiden muutokset, voivat vaurioittaa rakennusta. Vaurionsietokyvyn parantamisessa..

Lue lisää