Miten tunnistat potentiaaliset kiinteistökehityskohteet?

Kiinteistöt ovat sijoituskohteina monen sijoittajan mieleen, sillä ne ovat melko riskittömiä ja niistä saatavat tuotot ovat hyviä. Kiinteistöihin sijoitetaan mielellään ja hyvistä kohteista on jopa pulaa.

Kiinteistökehityksen avulla kohteiden arvoa voidaan nostaa ja luoda uusia, tuottavia sijoituskohteita. Kehitystyön tuloksena kiinteistöstä tulee nykyaikainen sekä viihtyisä käyttäjilleen. Lisäksi kiinteistön käyttöä voidaan tehostaa ja sen käyttökustannuksia hallita.

Mistä sitten voi tunnistaa, että käsissäsi on loistava kohde kiinteistökehitykselle tai omistamasi kohde kaipaa kiinteistökehitystä? Tässä blogitekstissä käymme läpi tekijöitä, jotka ovat selkeitä merkkejä kiinteistökehityksen tarpeesta tai viestivät, että kiinteistökehityksen avulla kiinteistön arvoa voidaan nostaa.

Tunnista kiinteistöt, joissa kiinteistön arvon nouseminen voisi olla potentiaalista

1. Sijainti, sijainti ja sijainti

Kiinteistökehityksen kannalta tärkein tekijä on kiinteistön sijainti. Alueen tulee olla elinvoimainen tai kehittyvä, jotta kiinteistökehitysinvestointi on kannattava tehdä. Liikenneratkaisut ja alueen infrastruktuuri ovat merkittävässä roolissa määrittäessä onko kiinteistö hyvällä sijainnilla.

Kun tunnistetaan kehittyviä alueita, on hyvä tilanne lähteä tutkimaan mahdollista muutosta kiinteistöön. Yleensä alueen kehittymiseen liittyy suurempi muutos infrastruktuurissa, kuten ratahanke, joka muuttaa olennaisesti alueen saavutettavuutta. Seurauksena yleensä tapahtuu alueen arvonnousua.

Seuraamalla kaavoitusta on mahdollista tietää, mitkä alueet tulevat kehittymään jatkossa. Lisäksi kiinteistökehityksen konsultti osaa kertoa alueista, jotka ovat kehittymässä tulevaisuudessa.

2. Megatrendit

Tietynlaisten megatrendien tunnistaminen on myös tärkeää hyvien kehityskohteiden tunnistamisessa: kestävä kehitys, väestön ikääntyminen, palvelukeskeisyys, elämyksellisyys, vastuullisuus, liikenteen murros ja asumisen uudet ratkaisut.

Kiinteistön omistajan näkökulmasta nämä käytännössä tarkoittavat esim. kiertotalouden, energiatehokkuuden, osallistamisen, palveluasumisen, julkisen liikenneverkoston ja verkkokaupan roolin kasvamista.

3. Kiinteistö tyhjentyy ja on vajaakäytöllä

Mikäli kiinteistö alkaa tyhjenemään ja tiloja ei saada enää vuokrattua, on tämä selkeä merkki siitä, että kiinteistökehitystä kannattaa harkita. Kiinteistöjen vuokratason tippuminen myös viestii siitä, että muutostoimenpiteille todennäköisesti on tarvetta.

4. Pakon sanelema tilanne

Joskus voi käydä myös niin, että kiinteistökehitykseen päädytään pakon edessä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun tontin vuokra-aika lähestyy loppuaan. Tällaisessa tilanteessa on ainakin hyvä kartoittaa muitakin vaihtoehtoja kiinteistön käytölle

5. Talousyhtälö

Mikäli kiinteistö ei tällä hetkellä tuota tarpeeksi, eli talousyhtälö ei toimi, kiinteistökehitys voi olla oikea vaihtoehto. Esimerkiksi kiinteistön purku ja uuden tehokkaamaan talon rakennus samalle tontille, voivat olla taloudellisesti erittäin kannattavia projekteja. Kiinteistökehityksessä päätöksiä ohjaavat luvut – joskus suuret muutokset, kuten uudelleenrakentaminen, voivat olla tuottavampia vaihtoehtoja.

6. Kiinteistön heikentynyt tekninen kunto

Kiinteistön heikentynyt tekninen kunto on yksi selkeä merkki kiinteistökehityksen tarpeesta. Kiinteistö saattaa olla julkisivultaan rapistunut, sisäilma heikkoa ja vuokrattavien tilojen taso ei vastaa enää tämänpäivän vuokralaisten vaatimuksia. Vaikutelma on kaikin tavoin kulahtanut.

7. Kiinteistön hyvät rakenteet/perusasiat

Mikäli kiinteistöllä on hyvät rakenteet, voidaan kiinteistökehityksellä nostaa merkittävästi kiinteistön arvoa. Jos kiinteistö on tilava sekä sen kerroskorkeus on hyvä, voi käsissäsi olla loistava kiinteistö kehitystä varten. Teollisuuskiinteistöt toimivat hyvinä esimerkkeinä kiinteistöistä, joissa muutostöillä voidaan luoda kiinteistölle uusi käyttötarkoitus. Lisäksi usein teollisuuskiinteistöillä on vahva tarina, jolla voidaan brändätä kiinteistö, esimerkkinä Helsingin Teurastamoalue Sörnäisissä.

Mikäli olet kiinnostunut kiinteistökehityksestä, voit ladata kiinteistökehityksen askeleet -tarkistuslistan alta.

Onnistuneen kiinteistökehityksen tarkistuslista

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Kiinteistökehityksen vaihtoehtoiset tavat - mitä ne ovat ja miten ne eroavat toisistaan?
Jusu Kainulainen / 18.05.2020

Kiinteistökehityksen vaihtoehtoiset tavat - mitä ne ovat ja miten ne eroavat toisistaan?

Kiinteistökehitystyön vaihtoehtoisia tapoja on useita – eikä yhtä oikeaa tapaa ole. Alalla ollaan perinteisesti kuitenkin totuttu siihen, että..

Lue lisää
Haluamme tehdä asiakkaidemme elämästä helpompaa
Katia Salo / 16.10.2019

Haluamme tehdä asiakkaidemme elämästä helpompaa

Arkkitehtisuunnittelun alalla ei ole ollut tapana tarjota valmiita kokonaishinnoiteltuja paketteja tai kuukausihinnoiteltuja palveluita vaan..

Lue lisää
Kiinteistön uusi elämä harkiten ja hallitusti kehittämällä
Jusu Kainulainen / 05.06.2019

Kiinteistön uusi elämä harkiten ja hallitusti kehittämällä

Maailma muuttuu ja sen mukana tapamme käyttää rakennuksia. Kiinteistökanta vanhenee, kaupungit tiivistyvät ja kaupunginosat ja alueet muokkautuvat ja..

Lue lisää
Tulevaisuuden kauppapaikka on virtuaalinen tapahtumamaailma
Esa Piispanen ja Vepe Erikkilä / 22.03.2019

Tulevaisuuden kauppapaikka on virtuaalinen tapahtumamaailma

Nykymuotoisen kaupan murrosta on povattu pitkään. Verkkokaupan ja digitaalisuuden piti mullistaa ala jo kymmenen vuotta sitten, mutta usko..

Lue lisää
Mistä tunnistaa vetovoimaisen ja elinvoimaisen kaupungin?
Vepe Erikkilä / 01.06.2018

Mistä tunnistaa vetovoimaisen ja elinvoimaisen kaupungin?

Vetovoimaisen ja elinvoimaisen kaupungin yksi tärkeä ominaisuus on eheä ja viihtyisä keskusta, jollainen monessa vanhassa kaupungissa onkin. Silti..

Lue lisää