Muistatko kaikki asuntorakentamisen paloturvallisuusvaatimukset?


1.2.2022 alkaen Vahanen-yhtiöiden tulevat blogitekstit ja kuulumiset löytyvät AFRYn verkkosivuilta.

Kaupungistumisen ja täydennysrakentamisen jatkuessa on hyvä muistuttaa kerrostalon palosuunnittelun perusvaatimuksista. Kasvukeskuksen tontille tai kortteliin rakennetaan tyypillisesti useita taloja, joilla on yhteinen autosuoja.

Esittelen seuraavassa palosuunnittelussa eteen tulevia tavanomaisia asioita, jotka välillä kuitenkin helposti unohtuvat. Jo suunnittelun alkumetreillä tulisi ottaa huomioon muun muassa seuraavat asumisen turvallisuuteen vaikuttavat asiat:

  • kellarin sammutusreitti
  • irtainvarastojen savunpoisto
  • autosuojan rakentamisen vaiheistus ja paloturvallisuusvaatimukset
  • puuverhoilut
  • vara- ja pelastustiet.

Kellarin sammutusreitti (entinen ”hyökkäystie”) unohtuu helposti järjestää rakennusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen (848/2017) mukaisesti. Vähintään 900 mm:n sammutusreitin tulee olla järjestetty maanpinnan tasolta, ja sitä pitkin tulee päästä kellarikerrokseen kulkematta uloskäytävän kautta. Sammutusreitti kellariin voidaan tapauskohtaisesti johtaa kulkemaan myös autosuojan kautta. Jos reitti kulkee autosuojan kautta, pelastusviranomainen voi asettaa ehtoja, jotta reitille ei muodostu pitkää savusukellusta vaativaa tilannetta.

Irtainvarastojen savunpoisto järjestetään savunpoistoluukuilla tai koneellisella savunpoistolla. Savunpoiston mitoitus irtainvarastoissa on palokuormaryhmän 600–1200 MJ/m2 mukaisesti 1,5 % pinta-alasta. Jos irtainvaraston koko on 60 m2, savunpoistoluukun pitää olla kooltaan 1,5 m2, tai vastaavasti koneellisella savunpoistolla mitoitus on 1,5 m3/s. Tapauskohtaisesti irtainvaraston savunpoistoluukut voivat aueta autosuojaan, josta savu tuuletetaan koneellisesti autosuojan savunpoistopuhaltimella. Tilojen tarkka määrittely palokuorman takia on oleellista, koska esimerkiksi ulkoiluvälinevarasto tai polkupyörävarasto ei tavallisesti vaadi erillistä savunpoistojärjestelyä.

Kun eri taloyhtiöillä on yhteinen autosuoja, sen rakentamisessa pitää huomioida vaiheistus, kun eri rakennuttajien aikataulut kiinteistöjen valmistumisesta poikkeavat. Valmistuvan autosuojan osan käyttöönotto vaatii, että sen poistumisetäisyydet ja -leveydet sekä savunpoisto vastaavat asetuksen 848/2017 vaatimuksia. Tämä vaatii usein esimerkiksi tilapäisen ajoreitin ja savunpoiston korvausilmareitin järjestämistä sekä työmaanaikaisen palo-osastoinnin rakentamista käyttöönotettavien ja työmaana pysyvien tilojen rajalle.

Kerrostalon puuverhoiltujen parvekkeiden varatiekäyttö vaikuttaa parvekkeiden pintaluokkavaatimuksiin. Enintään 28 metriä korkean rakennuksen varatiekäyttöön tarkoitetun parvekkeen pintaluokkavaatimus on B-s2, d0 (paitsi lattiat). Tämä tarkoittaa, että parvekkeen pinnoissa tulee käyttää palosuojakäsiteltyä puuta. Viranomaisten mukaan palosuojakäsittelyn tulee kestää vähintään huoltomaalausväli, tai valitun tuotteen huoltoväli ja -tapa tulee olla huolellisesti dokumentoituna huoltokirjassa.

Asetus 848/2017 antaa nykyisin mahdollisuuden toteuttaa varatiet vähintään 600 x 600 mm:n parvekeluukuilla, jolloin pelastustietä ei vaadita, vaikka rakennus on yli kolmikerroksinen. Tämä vähentää esimerkiksi louhimisen ja puiden kaatamisen tarvetta tontilta. Jos rakennus varustetaan sprinklauksella, pelastustietä ja varatietä ei tarvita. Tämä helpottaa rakentamista kaupunkien keskustojen tonteille, joissa tilaa on vähän. Sprinklaus mahdollistaa yhden uloskäytävän asuinrakennuksessa, kun ylimmän kerroksen lattian etäisyys on sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta enintään 52 metriä.

Paloteknisen suunnittelun palvelumme auttavat asiakasta saavuttamaan kiinteistölle tarkoituksenmukaisen paloturvallisuustason. Ota meihin yhteys, niin kerromme mielellämme lisää.

Katso täältä asetus (848/2017) ja muistio rakennusten paloturvallisuudesta.

Varhainen palotekninen suunnittelu on aina kustannusetu

Paloteknisen suunnittelijan apu kannattaa hyödyntää jo rakennushankkeen alkuvaiheessa, jotta hanke olisi turvallinen ja kustannustehokas. Palvelumme auttaa selvittämään rakentamiseen liittyvät paloturvallisuusratkaisujen mahdollisuudet ja vaatimukset kattavasti hyvissä ajoin.

Palvelumme synergiaetuja on kiinteä yhteistyö Vahanen-yhtiöiden kattavien rakenne-, talotekniikka- ja arkkitehtisuunnittelun kanssa turvallisten rakenteiden ja paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Lue lisää paloteknisen suunnittelun palvelustamme!

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Henkilömäärät rakennuksen paloluokan ja käyttötarkoituksen mukaan
Mikael Siitonen / 05.03.2020

Henkilömäärät rakennuksen paloluokan ja käyttötarkoituksen mukaan

Rakennuksen paloluokka ja käyttötarkoitus vaikuttavat rakennuksen suurimpaan sallittuun henkilömäärään. Ennen kiinteistökauppaa tai käyttötarkoituksen..

Lue lisää
Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta
Mikael Siitonen / 07.01.2020

Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta

Palotekninen suunnittelu on nuorehko erikoissuunnitteluala, jolla on vähäiset koulutusmahdollisuudet tekijöille, joilla on aiempaa työkokemusta..

Lue lisää
Määräysten mukainen paloturvallisuuden vähimmäistaso ei aina riitä
Mikael Siitonen / 08.10.2018

Määräysten mukainen paloturvallisuuden vähimmäistaso ei aina riitä

Rakennuksen käyttötarkoituksen ja henkilöriskien takia paloturvallisuudelle asetetaan määräyksissä vähimmäistaso, joka voi olla kuitenkin eri asia kuin..

Lue lisää
Rakennuksen perusparannus ja paloturvallisuus
Mikael Siitonen / 29.06.2018

Rakennuksen perusparannus ja paloturvallisuus

Rakennuksen perusparannuksessa tulee paloturvallisuuden osalta säilyttää vähintään olemassa oleva turvallisuustaso ja parantaa sitä olemassa olevan..

Lue lisää
Mitä sinun tulee tietää uudesta rakennusten paloturvallisuuden asetuksesta ja sen vaikutuksista poistumisturvallisuuteen?
Mikael Siitonen / 28.05.2018

Mitä sinun tulee tietää uudesta rakennusten paloturvallisuuden asetuksesta ja sen vaikutuksista poistumisturvallisuuteen?

Rakennuksen poistumisturvallisuusjärjestelyt ovat osa rakennuksen turvallisuutta ja käytettävyyttä sen käyttötavasta riippumatta. Lisäksi..

Lue lisää