Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta

Palotekninen suunnittelu on nuorehko erikoissuunnitteluala, jolla on vähäiset koulutusmahdollisuudet tekijöille, joilla on aiempaa työkokemusta rakennusalalta. Paloteknisen suunnittelijan tulee ymmärtää työssään muun muassa arkkitehti-, talotekniikka- ja rakennesuunnittelua sekä toimia eri suunnittelualojen tukena.

Palotekniseksi suunnittelijaksi erikoistuminen on tällä hetkellä sirpaleisen opintopolun takana, ja osin sen vuoksi yritysten on vaikeaa saada osaavia asiantuntijoita. Käytännössä valtaosa uusista työntekijöistä perehdytetään vaihtelevilla resursseilla ja osaamistavoitteilla.

Tutkintokoulutuksen kautta työntekijöitä on tullut alalle muun muassa Pelastusopiston (insinööri AMK, palopäällystön koulutusohjelma) ja Dipolin palo- ja turvallisuustekniikka (DI) -linjan kautta. Aallon Building Technology -maisteriohjelmassa voi erikoistua palotekniikkaan ja suorittaa kokemuksen karttuessa FISE:n paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyden edellyttämät opinnot. Lisäksi alalla työskentelee paloteknisiä suunnittelijoita, joilla on aikaisempaa kokemusta esimerkiksi rakennesuunnittelijan, arkkitehdin tai pelastusviranomaisen tehtävistä.

Pelastusopiston nykyisestä palopäällystön koulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike ei ole enää insinööri AMK, koska koulutus siirtyi hallinnollisesti Savonia AMK:sta POLAMK:lle. Tutkinto on nykyisin nimeltään pelastusalan päällystötutkinto (AMK). Paloturvallisuussuunnittelijan FISE-kelpoisuuksia ei jatkossa saane enää pelastusalan päällystötutkinnolla, koska se ei ole tekniikan oppilaitoksesta myönnetty tutkinto.

Koulutuksen järjestäminen ja tavoitteet

Paloturvallisuussuunnittelijan opinnot olisi järkevä järjestää esimerkiksi YAMK-tutkintona (60–90 opintopistettä) tai vähintäänkin AMK-erikoistumiskoulutuksina (30 op). Koulutus toteutettaisiin monimuoto-opetuksena, jotta osallistujat voivat suorittaa opinnot työn ohessa. Koulutukseen valittavat olisivat YAMK-koulutuksessa vähintään AMK-tutkinnon suorittaneita, ja heillä olisi vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta AMK-tutkintonsa suorittamisen jälkeen. Koulutukseen valittavat olisivat taustaltaan siis ensisijaisesti henkilöitä, joilla on mahdollisuus hakea myöhemmin paloturvallisuussuunnittelijan FISE-kelpoisuuksia (T, V ja PV).

Ottaen huomioon opintojen järjestämistavan (YAMK/erikoistumisopinnot) tavoitteena olisi, että paloteknisen suunnittelun opinnot suorittanut osaa tai ymmärtää

  • työskennellä paloteknisen suunnittelijan tehtävissä itsenäisesti osana suunnitteluryhmää ja paloteknistä suunnittelutiimiä toimeksiannon laajuudesta riippumatta
  • laatia itsenäisesti ja osin ohjattuna palotekniset suunnitelmat, savunpoistosuunnitelmat, palokatkosuunnitelmat ja Atex-asiakirjat
  • yleisimmät paloturvallisuussuunnittelijan käyttämät ohjelmistot
  • laatia paloturvallisuuteen liittyvät raportit ja lausunnot
  • neuvoa ja konsultoida suunnittelijoita sekä käydä viranomaisneuvottelut (PEL, Rava)
  • viranomaisyhteistyön merkityksen ja viranomaisten ja kuntien suunnitteluvaatimusten eroavaisuudet
  • projektityöskentelyn ja suunnittelutiiminsä ohjaamisen
  • arvioida suunnittelijoiden esittämien suunnitelmien asianmukaisuutta sekä opastaa rakentajia ja suunnittelijoita toimiessaan pelastus- tai rakennusvalvontaviranomaisena
  • toimia esimiehenä.

Näkemykseni on, että kysyntää paloturvallisuussuunnittelijan koulutuskokonaisuudelle olisi sekä suunnittelija- että viranomaispuolella. Paloteknisen suunnittelun vaatimukset ja tarpeet hankkeissa kasvavat jatkuvasti, joten koulutuksen tulisi seurata aikaansa. YAMK-koulutuksen kautta opinnot suorittanut saisi lisäksi pätevyyden hakea julkisia virkoja, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

 

Tutustu paloteknisen suunnittelun palveluihimme täällä.

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Sisäilmakorjausten palveluketju tukee lattiapäällystekorjauksia
Taru Säteri / 14.10.2020

Sisäilmakorjausten palveluketju tukee lattiapäällystekorjauksia

Lattiapäällysteiden korjauksia suunnitellaan ja toteutetaan yhä enemmän, vaikka suunnittelijoilla ei ole käytössä alalla yleisesti hyväksyttyä..

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 3)
Miikka Riitamo / 30.09.2020

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 3)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Mielenmaisemana #täsmärakentaminen
Juha Lampi / 21.09.2020

Mielenmaisemana #täsmärakentaminen

Isoäitini opetti elämään nuukasti: ylijäämäruoasta kuului laittaa seuraavana päivänä kierrätyssapuskaa, käyttökelpoisia vaatteita passasi parsia, ja..

Lue lisää
Pienellä lisätyöllä suunnittelun alkuvaiheessa helpotetaan loppuvaiheen suunnittelua ja tuotetaan tarkemmat suunnitelmat
Miia Ylitalo / 24.08.2020

Pienellä lisätyöllä suunnittelun alkuvaiheessa helpotetaan loppuvaiheen suunnittelua ja tuotetaan tarkemmat suunnitelmat

Tein opinnäytetyöni Turun ammattikorkeakouluun urakkalaskentavaiheen rakennesuunnitelmien sisällön laajuudesta ja tarkkuudesta. Itseäni olisi nimittäin..

Lue lisää
Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?
Martti Virtanen / 09.07.2020

Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?

Laadin opinnäytetyöni Hämeenlinnan ammattikorkeakouluun rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnista, koska aihe kiinnosti ja siitä on toistaiseksi vähän..

Lue lisää
Sisäilma-asioissakaan ei kannata luottaa vain yhden alan asiantuntijaan
Asko Laune / 24.06.2020

Sisäilma-asioissakaan ei kannata luottaa vain yhden alan asiantuntijaan

Oikein tai väärin, hyvä tai huono... Väitän, että jotakin siltä väliltä. Mille tahansa valinnalle löytyy aina peruste, ja toisaalta mikä tahansa..

Lue lisää