Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta


1.2.2022 alkaen Vahanen-yhtiöiden tulevat blogitekstit ja kuulumiset löytyvät AFRYn verkkosivuilta.

Palotekninen suunnittelu on nuorehko erikoissuunnitteluala, jolla on vähäiset koulutusmahdollisuudet tekijöille, joilla on aiempaa työkokemusta rakennusalalta. Paloteknisen suunnittelijan tulee ymmärtää työssään muun muassa arkkitehti-, talotekniikka- ja rakennesuunnittelua sekä toimia eri suunnittelualojen tukena.

Palotekniseksi suunnittelijaksi erikoistuminen on tällä hetkellä sirpaleisen opintopolun takana, ja osin sen vuoksi yritysten on vaikeaa saada osaavia asiantuntijoita. Käytännössä valtaosa uusista työntekijöistä perehdytetään vaihtelevilla resursseilla ja osaamistavoitteilla.

Tutkintokoulutuksen kautta työntekijöitä on tullut alalle muun muassa Pelastusopiston (insinööri AMK, palopäällystön koulutusohjelma) ja Dipolin palo- ja turvallisuustekniikka (DI) -linjan kautta. Aallon Building Technology -maisteriohjelmassa voi erikoistua palotekniikkaan ja suorittaa kokemuksen karttuessa FISE:n paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyden edellyttämät opinnot. Lisäksi alalla työskentelee paloteknisiä suunnittelijoita, joilla on aikaisempaa kokemusta esimerkiksi rakennesuunnittelijan, arkkitehdin tai pelastusviranomaisen tehtävistä.

Pelastusopiston nykyisestä palopäällystön koulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike ei ole enää insinööri AMK, koska koulutus siirtyi hallinnollisesti Savonia AMK:sta POLAMK:lle. Tutkinto on nykyisin nimeltään pelastusalan päällystötutkinto (AMK). Paloturvallisuussuunnittelijan FISE-kelpoisuuksia ei jatkossa saane enää pelastusalan päällystötutkinnolla, koska se ei ole tekniikan oppilaitoksesta myönnetty tutkinto.

Koulutuksen järjestäminen ja tavoitteet

Paloturvallisuussuunnittelijan opinnot olisi järkevä järjestää esimerkiksi YAMK-tutkintona (60–90 opintopistettä) tai vähintäänkin AMK-erikoistumiskoulutuksina (30 op). Koulutus toteutettaisiin monimuoto-opetuksena, jotta osallistujat voivat suorittaa opinnot työn ohessa. Koulutukseen valittavat olisivat YAMK-koulutuksessa vähintään AMK-tutkinnon suorittaneita, ja heillä olisi vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta AMK-tutkintonsa suorittamisen jälkeen. Koulutukseen valittavat olisivat taustaltaan siis ensisijaisesti henkilöitä, joilla on mahdollisuus hakea myöhemmin paloturvallisuussuunnittelijan FISE-kelpoisuuksia (T, V ja PV).

Ottaen huomioon opintojen järjestämistavan (YAMK/erikoistumisopinnot) tavoitteena olisi, että paloteknisen suunnittelun opinnot suorittanut osaa tai ymmärtää

  • työskennellä paloteknisen suunnittelijan tehtävissä itsenäisesti osana suunnitteluryhmää ja paloteknistä suunnittelutiimiä toimeksiannon laajuudesta riippumatta
  • laatia itsenäisesti ja osin ohjattuna palotekniset suunnitelmat, savunpoistosuunnitelmat, palokatkosuunnitelmat ja Atex-asiakirjat
  • yleisimmät paloturvallisuussuunnittelijan käyttämät ohjelmistot
  • laatia paloturvallisuuteen liittyvät raportit ja lausunnot
  • neuvoa ja konsultoida suunnittelijoita sekä käydä viranomaisneuvottelut (PEL, Rava)
  • viranomaisyhteistyön merkityksen ja viranomaisten ja kuntien suunnitteluvaatimusten eroavaisuudet
  • projektityöskentelyn ja suunnittelutiiminsä ohjaamisen
  • arvioida suunnittelijoiden esittämien suunnitelmien asianmukaisuutta sekä opastaa rakentajia ja suunnittelijoita toimiessaan pelastus- tai rakennusvalvontaviranomaisena
  • toimia esimiehenä.

Näkemykseni on, että kysyntää paloturvallisuussuunnittelijan koulutuskokonaisuudelle olisi sekä suunnittelija- että viranomaispuolella. Paloteknisen suunnittelun vaatimukset ja tarpeet hankkeissa kasvavat jatkuvasti, joten koulutuksen tulisi seurata aikaansa. YAMK-koulutuksen kautta opinnot suorittanut saisi lisäksi pätevyyden hakea julkisia virkoja, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

 

Tutustu paloteknisen suunnittelun palveluihimme täällä.

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Ja PAH! Mitä ne PAHit maassa tekevät?
PAH-tutkimushanke / 27.01.2022

Ja PAH! Mitä ne PAHit maassa tekevät?

Miksi polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä on maaperässä ja mitä haittaa niistä on? Tutkitaanko näiden yhdisteiden esiintymistä maaperässä tai..

Lue lisää
Vuosisata ajatonta rakentamisviisautta
Juha Lampi / 27.12.2021

Vuosisata ajatonta rakentamisviisautta

Naulan kantaan -keskustelujaksot ovat olleet minulle kahden viime vuoden aikana rakennetun ympäristön ymmärtämisen ja oivaltamisen korkeakoulua. On ollut..

Lue lisää
Puolet putkiremontin kustannuksista määritetään jo tarveselvitysvaiheessa
Sakari Linnavuori / 10.12.2021

Puolet putkiremontin kustannuksista määritetään jo tarveselvitysvaiheessa

Mistä ja miten putkiremontin hinta muodostuu? Lähdetään liikkeelle siitä, kun taloyhtiö ryhtyy tekemään tarveselvitystä eli kartoittamaan, mitkä kohdat..

Lue lisää
Kestävä kehitys luo uutta liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle – sääntely uhkaa laahata perässä
Ahti Rantonen / 30.11.2021

Kestävä kehitys luo uutta liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle – sääntely uhkaa laahata perässä

Tausta. Rakennetun ympäristön osuus Rakennusteollisuuden mukaan:

Lue lisää
PAH-yhdistepitoiset materiaalit historiallisissa rakenteissa
PAH-tutkimushanke / 21.10.2021

PAH-yhdistepitoiset materiaalit historiallisissa rakenteissa

Vanhemmat perinteiset rakenteet

Perinteiset rakennusmateriaalit ovat olleet pääosin luonnollisia ja hengittäviä materiaaleja. Tutut ja turvalliset..

Lue lisää
4 vinkkiä kiinteistön turvallisuuden ja turvajärjestelmien parantamiseen
Janne Noponen / 13.09.2021

4 vinkkiä kiinteistön turvallisuuden ja turvajärjestelmien parantamiseen

Kiinteistön turvallisuusjärjestelmiä pidetään pahimmillaan pelkkänä menoeränä. Se ei ole yllätys sillä usein järjestelmät ovat hankalia ylläpitää eivätkä..

Lue lisää