Tiedetäänkö kiinteistössänne, miten toimitaan onnettomuustilanteessa?

Pelastussuunnitelma auttaa turvallisen, hyvää elämää edistävän ympäristön luomisessa. Nykyaikana pelastussuunnitelman on järkevää olla käytettävissä ja päivitettävissä sähköisesti, niin kuin kaiken muunkin tärkeän tiedon. Sähköinen pelastussuunnitelma on tärkeä työkalu suunnitelmasta vastuussa olevalle henkilölle. Toimivilla opasteilla taas on suuri merkitys pelastussuunnitelman onnistuneessa jalkauttamisessa.

Turvallisuuden kannalta on oleellista, että kaikki tietävät, miten toimitaan erilaisissa onnettomuustilanteissa ja miten onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä. Sähköisellä sovelluksella voidaan helpottaa ajantasaista ja kattavaa tiedottamista turvallisuuden kannalta tärkeistä yksityiskohdista. Näin tärkeimmät tiedot pysyvät kaiken aikaa tallessa ja kaikkien asianosaisten saatavilla. Porraskäytävän ja toimistotilojen seinillä olevat tiedotteet ja opasteet ovat myös tärkeitä tiedon jalkauttamisessa, jotta oleelliset tiedot turvajärjestelyistä ja toimintaohjeista tavoittavat kiinteistön käyttäjät paremmin.

Käytännössä homma menee niin, että kiinteistön omistaja tai haltija saa tunnukset, joilla voi helposti tehdä muutoksia esimerkiksi yhteystietoihin. Sisäänkirjautumisen jälkeen pääsee hyödyntämään myös vuosikelloa, joka hälyttää päivitystarpeista tiettyyn aikaan. Tiedottaminen ja pelastussuunnitelman jakaminen onnistuvat yhden linkin lähettämisellä. Linkin takaa aukeaa visuaalisesti miellyttävä ja havainnollinen sivu, jolta löytyy kiinteistön pelastussuunnitelma sekä muita turvallisuuteen liittyviä dokumentteja.

Pelastussuunnitelma tukee pelastuslain vaatimuksia

Kohdekohtainen tarkastelu riskien arviointia laadittaessa on tärkeää ja pelastuslain hengen mukaista. Sähköinen pelastussuunnitelmajärjestelmä tarjoaa käyttäjälle työkalut omavalvonnan toteuttamiseen. Lomakkeiden joukosta löytyy esimerkiksi sisäisten palotarkastusten ja turvallisuuskoulutusten seurantalomakkeita. Kiinteistöön liittyvät turvallisuusasiat löytyvät näin dokumentoituna yhdestä paikasta.

Tarvittaessa asiantuntijat auttavat riskien arvioinnin laatimisessa. Kiinteistön käyttäjien tulee kuitenkin laatia riskiarvio itse, koska he tuntevat kohteensa, lähiympäristön ja sitä uhkaavat riskit. Samalla he itse miettivät heihin kohdistuvia riskejä, kuinka niitä voi ennaltaehkäistä ja kuinka niihin voi varautua.

Pelastussuunnitelmasta voi tulostaa käyttäjille sekä turvallisuusohjeet että pelastautumisohjeet. Turvallisuusohjeissa on muutamaan sivuun tiivistetty pelastussuunnitelmasta oleellisimpia tietoja, kuten yhteystiedot, poistumisjärjestelyt, kokoontumispaikat ja väestönsuojeluun liittyviä asioita. Pelastautumisohje on yhden sivun pituinen toimintaohje onnettomuus- ja tulipalotilanteisiin.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Tämä kliseinen lausahdus pätee hyvin pelastussuunnitelman jalkauttamiseen. Kiinteistön käyttäjille suunnatuista turvaopasteista selviävät heitä koskevat turvajärjestelyt, kuten poistumisreitit ja alkusammutuskaluston sijainnit. Kohdeopasteet taas on suunnattu pelastuslaitokselle, ja niistä selviää kaikki oleellinen kiinteistöstä, jotta pelastustyö on mahdollisimman tehokasta.

Kaikki eivät käytä nettiä

Tilastokeskuksen mukaan 72 prosenttia Suomen väestöstä käytti internetiä päivittäin vuonna 2016. Jopa 88 prosenttia väestöstä on joskus käyttänyt nettiä. Tämä tarkoittaa, että on vielä ihmisiä, jotka eivät käytä nettiä. He ovat yleensä ikäihmisiä ja erityisen tärkeitä tavoittaa pelastautumistilanteessa. Heidän vuokseen sovelluksen selainpohjaisesta versiosta on saatavilla kaikki tiedostot myös PDF-muodossa. Jos kiinteistön käyttäjien joukossa on henkilöitä, jotka eivät käytä nettiä, kaikki pelastussuunnitelmaan liittyvä materiaali on tulostettavissa heille myös paperille.

Haluatko lisätietoja?

Tutustu kiinteistön turvallisuuteen liittyviin palveluihimme täällä tai ole yhteydessä turvallisuusasiantuntija Jeremi Teukkuun (jeremi.teukku@vahanen.com) puh. 044 721 5982.

 

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta
Mikael Siitonen / 07.01.2020

Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta

Palotekninen suunnittelu on nuorehko erikoissuunnitteluala, jolla on vähäiset koulutusmahdollisuudet tekijöille, joilla on aiempaa työkokemusta..

Lue lisää
Määräysten mukainen paloturvallisuuden vähimmäistaso ei aina riitä
Mikael Siitonen / 08.10.2018

Määräysten mukainen paloturvallisuuden vähimmäistaso ei aina riitä

Rakennuksen käyttötarkoituksen ja henkilöriskien takia paloturvallisuudelle asetetaan määräyksissä vähimmäistaso, joka voi olla kuitenkin eri asia kuin..

Lue lisää
Rakennuksen perusparannus ja paloturvallisuus
Mikael Siitonen / 29.06.2018

Rakennuksen perusparannus ja paloturvallisuus

Rakennuksen perusparannuksessa tulee paloturvallisuuden osalta säilyttää vähintään olemassa oleva turvallisuustaso ja parantaa sitä olemassa olevan..

Lue lisää
Mitä sinun tulee tietää uudesta rakennusten paloturvallisuuden asetuksesta ja sen vaikutuksista poistumisturvallisuuteen?
Mikael Siitonen / 28.05.2018

Mitä sinun tulee tietää uudesta rakennusten paloturvallisuuden asetuksesta ja sen vaikutuksista poistumisturvallisuuteen?

Rakennuksen poistumisturvallisuusjärjestelyt ovat osa rakennuksen turvallisuutta ja käytettävyyttä sen käyttötavasta riippumatta. Lisäksi..

Lue lisää