Pienellä lisätyöllä suunnittelun alkuvaiheessa helpotetaan loppuvaiheen suunnittelua ja tuotetaan tarkemmat suunnitelmat

Tein opinnäytetyöni Turun ammattikorkeakouluun urakkalaskentavaiheen rakennesuunnitelmien sisällön laajuudesta ja tarkkuudesta. Itseäni olisi nimittäin helpottanut huomattavasti, jos käytettävissä olisi ollut vastaavaa materiaalia. Olisi saanut suunnittelutyöstä paremman käsityksen ja ollut helpompaa aloittaa tekeminen.

Niinpä opinnäytetyö ja sen sisältämä ohjeistus onkin kirjoitettu suunnittelijan näkökulmasta uransa alkuvaiheessa oleville rakennesuunnittelijoille. Koulussa käydään viime kädessä aika vähän läpi kaikkein konkreettisimpia asioita.

Suunnitteluohjeen tavoitteena on parantaa suunnittelijan tietoisuutta rakennesuunnitelmien sisällöstä. Lukemalla opinnäytetyön saa aika hyvän käsityksen siitä, miltä valmiit laskentakuvat näyttävät, ja itse koen, että ohjeista on hyötyä myöhemminkin, kun aloittaa uutta kohtaa ja miettii, mitä piirustuksia tarvitaan. Siis mitä urakkalaskentavaiheen piirustuksen tulisi sisältää ja missä laajuudessa.

Yksinkertainen suunnitteluohjeeni sisältää mallipiirustukset, ja sitä voi käyttää myös tarkastuslistana. Kun suunnittelija tietää, mitä lopputuloksen tulisi sisältää, saadaan aikaan laadukkaammat suunnitelmat!

Työni kohdistuu uudisrakentamiseen, ja sen sisältö koostuu pääasiassa omista ja kollegojen kokemuksista sekä RIL:in ja Rakennustiedon julkaisuista. Se sisältää esittelyt eri urakka- ja suunnittelumuodoista, urakkalaskentavaiheen piirustuksista ja niiden sisällöstä sekä esimerkkikohteen urakkalaskentavaiheen suunnitelmista. Hankintavaiheen suunnitelmien sisältö, eli se mitä piirustuksen tulisi sisältää ja millä laajuudella, käydään kattavasti ja yksityiskohtaisesti läpi edellä mainittujen avulla.

Suunnitteluohjetta tehtäessä huomattiin, että urakan eri toteutusmuodoilla ja suunnittelun vaiheilla on suuri vaikutus rakennesuunnitelmien valmiusasteeseen. Urakkalaskentavaiheen rakennesuunnitelmat sisältävät huomattavasti enemmän määrä- ja laatutietoja kuin esimerkiksi ehdotussuunnitelmat mutta samalla osin liian vähän tietoa toteutussuunnitelmiksi.

Urakkalaskentavaiheen piirustuksia tehtäessä huomattiin, että Tekla Structuresin laajemmalla käytöllä saataisiin mahdollisesti aikaan tehokkaampia työtuloksia. Jo rakennuksen mallinnusvaiheessa ohjelmaan voisi syöttää enemmän tietoja ja edesauttaa esimerkiksi elementtisuunnittelua. Työssä käytettiin esimerkkinä Turussa sijaitsevaa asuinkerrostaloa, jonka rakentaminen alkaa pian. Opinnäytetyön tuloksia pystytään hyödyntämään suunnittelun laadun ja sisällön parantamiseen RTC Vahanen Turku Oy:ssä.

Lue koko työ täältä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060216133

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?
Martti Virtanen / 09.07.2020

Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?

Laadin opinnäytetyöni Hämeenlinnan ammattikorkeakouluun rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnista, koska aihe kiinnosti ja siitä on toistaiseksi vähän..

Lue lisää
Sisäilma-asioissakaan ei kannata luottaa vain yhden alan asiantuntijaan
Asko Laune / 24.06.2020

Sisäilma-asioissakaan ei kannata luottaa vain yhden alan asiantuntijaan

Oikein tai väärin, hyvä tai huono... Väitän, että jotakin siltä väliltä. Mille tahansa valinnalle löytyy aina peruste, ja toisaalta mikä tahansa..

Lue lisää
Mitä rakennushankkeen valvoja tekee ja mikä on hänen roolinsa?
Anne Pursiainen / 28.01.2020

Mitä rakennushankkeen valvoja tekee ja mikä on hänen roolinsa?

Rakennushankkeelle nimetään valvoja kullekin erikoisalalle (pää-, rakennus-, LVI- ja sähkövalvoja). Päävalvoja laati valvontasuunnitelman, jonka mukaan..

Lue lisää
Tulevaisuuden äänimaisema ja kaikuja menneisyydestä
Ville Veijanen / 10.01.2020

Tulevaisuuden äänimaisema ja kaikuja menneisyydestä

Akustiikkatrilogia: Osa III:

Juttusarjan aiemmissa osissa akustiikkaa on käsitelty hyötyjen ja ratkaisujen näkökulmista. Nyt muuttujaksi otetaan aika...

Lue lisää
Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta
Mikael Siitonen / 07.01.2020

Paloteknisen suunnittelijan ajanmukaiselle koulutukselle olisi tarvetta

Palotekninen suunnittelu on nuorehko erikoissuunnitteluala, jolla on vähäiset koulutusmahdollisuudet tekijöille, joilla on aiempaa työkokemusta..

Lue lisää
Akustiikan tarkoitusta etsimässä
Ville Veijanen / 26.06.2019

Akustiikan tarkoitusta etsimässä

Akustiikkatrilogia, osa I:

Lue lisää