Pienellä lisätyöllä suunnittelun alkuvaiheessa helpotetaan loppuvaiheen suunnittelua ja tuotetaan tarkemmat suunnitelmat

Tein opinnäytetyöni Turun ammattikorkeakouluun urakkalaskentavaiheen rakennesuunnitelmien sisällön laajuudesta ja tarkkuudesta. Itseäni olisi nimittäin helpottanut huomattavasti, jos käytettävissä olisi ollut vastaavaa materiaalia. Olisi saanut suunnittelutyöstä paremman käsityksen ja ollut helpompaa aloittaa tekeminen.

Niinpä opinnäytetyö ja sen sisältämä ohjeistus onkin kirjoitettu suunnittelijan näkökulmasta uransa alkuvaiheessa oleville rakennesuunnittelijoille. Koulussa käydään viime kädessä aika vähän läpi kaikkein konkreettisimpia asioita.

Suunnitteluohjeen tavoitteena on parantaa suunnittelijan tietoisuutta rakennesuunnitelmien sisällöstä. Lukemalla opinnäytetyön saa aika hyvän käsityksen siitä, miltä valmiit laskentakuvat näyttävät, ja itse koen, että ohjeista on hyötyä myöhemminkin, kun aloittaa uutta kohtaa ja miettii, mitä piirustuksia tarvitaan. Siis mitä urakkalaskentavaiheen piirustuksen tulisi sisältää ja missä laajuudessa.

Yksinkertainen suunnitteluohjeeni sisältää mallipiirustukset, ja sitä voi käyttää myös tarkastuslistana. Kun suunnittelija tietää, mitä lopputuloksen tulisi sisältää, saadaan aikaan laadukkaammat suunnitelmat!

Työni kohdistuu uudisrakentamiseen, ja sen sisältö koostuu pääasiassa omista ja kollegojen kokemuksista sekä RIL:in ja Rakennustiedon julkaisuista. Se sisältää esittelyt eri urakka- ja suunnittelumuodoista, urakkalaskentavaiheen piirustuksista ja niiden sisällöstä sekä esimerkkikohteen urakkalaskentavaiheen suunnitelmista. Hankintavaiheen suunnitelmien sisältö, eli se mitä piirustuksen tulisi sisältää ja millä laajuudella, käydään kattavasti ja yksityiskohtaisesti läpi edellä mainittujen avulla.

Suunnitteluohjetta tehtäessä huomattiin, että urakan eri toteutusmuodoilla ja suunnittelun vaiheilla on suuri vaikutus rakennesuunnitelmien valmiusasteeseen. Urakkalaskentavaiheen rakennesuunnitelmat sisältävät huomattavasti enemmän määrä- ja laatutietoja kuin esimerkiksi ehdotussuunnitelmat mutta samalla osin liian vähän tietoa toteutussuunnitelmiksi.

Urakkalaskentavaiheen piirustuksia tehtäessä huomattiin, että Tekla Structuresin laajemmalla käytöllä saataisiin mahdollisesti aikaan tehokkaampia työtuloksia. Jo rakennuksen mallinnusvaiheessa ohjelmaan voisi syöttää enemmän tietoja ja edesauttaa esimerkiksi elementtisuunnittelua. Työssä käytettiin esimerkkinä Turussa sijaitsevaa asuinkerrostaloa, jonka rakentaminen alkaa pian. Opinnäytetyön tuloksia pystytään hyödyntämään suunnittelun laadun ja sisällön parantamiseen RTC Vahanen Turku Oy:ssä.

Lue koko työ täältä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060216133

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Miten akustiikka tulee ottaa huomioon korjausrakentamisessa?
Ilkka Marttila / 11.11.2020

Miten akustiikka tulee ottaa huomioon korjausrakentamisessa?

Korjausrakentamisessa varsinainen akustiikan korjaaminen liittyy usein ääneneristykseen, kun taas huoneakustiikka vaihdetaan samalla kokonaan uuteen...

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 4)
Markus Eklund / 28.10.2020

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 4)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Sisäilmakorjausten palveluketju tukee lattiapäällystekorjauksia
Taru Säteri / 14.10.2020

Sisäilmakorjausten palveluketju tukee lattiapäällystekorjauksia

Lattiapäällysteiden korjauksia suunnitellaan ja toteutetaan yhä enemmän, vaikka suunnittelijoilla ei ole käytössä alalla yleisesti hyväksyttyä..

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 3)
Miikka Riitamo / 30.09.2020

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 3)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Mielenmaisemana #täsmärakentaminen
Juha Lampi / 21.09.2020

Mielenmaisemana #täsmärakentaminen

Isoäitini opetti elämään nuukasti: ylijäämäruoasta kuului laittaa seuraavana päivänä kierrätyssapuskaa, käyttökelpoisia vaatteita passasi parsia, ja..

Lue lisää
Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?
Martti Virtanen / 09.07.2020

Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?

Laadin opinnäytetyöni Hämeenlinnan ammattikorkeakouluun rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnista, koska aihe kiinnosti ja siitä on toistaiseksi vähän..

Lue lisää