Pistepilvilinnoja - Mitä tulee huomioida ennen laserkeilauksen tilaamista?


1.2.2022 alkaen Vahanen-yhtiöiden tulevat blogitekstit ja kuulumiset löytyvät AFRYn verkkosivuilta.

Koy Kerinrinne Lahden Asunnot Oy - kellari ja asuinkerros rajattu

Tyypillisissä korjaussuunnittelun toimeksiannoissa arkkitehdin tehtävänä on selvittää saatavilla olevien lähtötietojen ja piirustusten suhde todellisuuteen. Skannatut paperikuvat tai CAD-suunnitelmat ovat harvoin ajan tasalla ja niiden tarkkuus pitää selvittää paikan päällä mittauksin ja valokuvin.

Jos kohteessa on paljon ja vaikeasti mitattavia asioita, joilla on merkitystä suunnittelun kannalta, laserkeilattu pistepilvi ja sen perusteella laadittu inventointimalli helpottavat dokumentointia ja suunnittelua huomattavasti. Rakennuksen päämitat saadaan määriteltyä kerralla heti alussa oikein suhteessa toisiinsa ja ympäristöön. Tarve käydä tekemässä tarkistusmittauksia paikan päällä vähenee, vaikka ei poistukaan kokonaan.

Seuraavat opitut opit perustuvat äskettäisiin kokemuksiin kahdessa seurakuntarakennuksessa ja yhdessä asuinkerrostaloyhtiössä teetetyistä pistepilvistä ja niistä laadituista inventointimalleista. Kussakin näistä oli tarve dokumentoida useampikerroksinen, kymmenien huonetilojen kokonaisuus sisältä ja ulkoa suunnittelun lähtötiedoiksi.

Mitä pitäisi ottaa huomioon ennen kuin päätetään tilata pistepilvimittaus:

 1. Mihin laserkeilausta tarvitaan? Sitä ei tarvita, jos toimeksianto on pienimuotoinen, suoraviivainen, vähin piirustuksin ja työselitystekstein hoidettavissa. Keilauksista on sitä enemmän hyötyä, mitä enemmän kohteessa on mitattavia asioita, huonetiloja, ovia, ikkunasijainteja jne. Kaikkea pistepilven 3D-tietoa ei tarvitse viedä inventointimalliin, vaikka kiusaus tehdä niin ensimmäisellä kerralla voi olla ylivoimainen. Yksityiskohtainen mallinnustyö kannattaa kohdistaa vain suunnittelun kannalta tärkeimpiin rakennusosiin. Tämä vaatii itsekuria. Ei ole teknologian haaskausta keilata kohde pelkästään seinien, ovien ja kalusteiden sijaintien tarkistusta varten pohjapiirustuksessa.
 2. Kuka laatii inventointimallin pistepilvestä? Inventointimalli on yksinkertaistettu kuvaus ja 3D-malli todellisuudesta, joka rakennetaan pistepilvestä sopivista suunnista leikattujen viipaleiden avulla. Suunnittelijan ei tarvitse välttämättä rakentaa inventointimallia itse. Mallin voi teettääkin, mutta hänen pitää tietää, mikä mallissa on olennaista ja mikä ei.
 3. Milloin viimeistään ja missä vaiheessa laserkeilauksen tulokset ja inventointimalli tarvitaan suunnittelun lähtötiedoiksi? Todennäköisesti eilen. Tarvitseeko keilaustuloksia täydentää vielä myöhemmin seinä- ja muiden purkujen jälkeen? Tämäkin on mahdollista. Julkisivut ja pihat kannattaa mahdollisuuksien mukaan keilata lehdettömänä ja lumettomana vuodenaikana, keväällä tai syksyllä. Varmista kohteen omistajan kanssa, että huoneisiin, kellariin, ullakolle ja teknisiin tiloihin on pääsy keilauspäivänä.

  Koy Kerinrinne Lahden Talot Oy - alueleikkaus

  Alueleikkaus. Koy Kerinrinne, Lahden Asunnot Oy

 4. Keneltä pistepilvi kannattaa tilata? Kukin kolmesta käyttämästämme pistepilvestä tuli eri toimijalta, eikä hinta ollut ainoa valintakriteeri. Valinta kohdistui aina kohtuuhintaiseen yritykseen, joka pystyi referenssein ja testiaineistoin osoittamaan etukäteen, että ymmärsimme molemmat samalla tavoin, mitä kohteen mallinnus vaatii. Pienen komeron keilaus ei vaadi samaa resoluutiota kuin suuri kappelisali. Vain yhdessä tapauksessa keilaajan piti palata kohteeseen täydentämään mallia katolle siksi, että asiasta ei ollut erikseen mainintaa tarjouspyynnössä.
 5. Käy kohteessa etukäteen ja merkitse pohja- ja pihapiirustuksiin tarjouspyynnön liitteeksi, kuinka monta ja kuinka tarkkaa keilausta kussakin tilassa todennäköisesti tarvitaan. Ylimääräiset tavarat, huonekalut, verhot, purkujätteet vaikeuttavat pistepilvien lukemista. Onko jokin tietty kohta, joka ei saa jäädä katveeseen, ylhäällä tai alhaalla lattian rajassa? Suunnittele keilauspisteet myös alakattojen ja kotelointien kannalta isojen katveiden välttämiseksi. Julkisivut voi olla hyvä keilauttaa muutaman ulkopuolisen keilauspisteen avulla rakennuksen poikkileikkauspiirustuksia varten, vaikka varsinaisia julkisivumuutoksia ei tehtäisikään.
  Merkitse pohjapiirustusliitteeseen myös, mihin rakennuksessa sijoitetaan aineiston x-y-origo ja pyydä keilausaineiston mukana tieto siitä, miten rakennuksen koordinaatisto sijoittuu kaupungin koordinaatistoon. Pistepilven pisteiden z-koordinaatteina voi käyttää todellista korkeutta merenpinnasta.
 6. Dronella vai tripodilla? Ulkokuvauksissa mittauspalvelut lupaavat dronelle kohtalaisen mittatarkkuuden ja sillä saa katot ja julkisivut skannattua kerralla ja väreissä. Omalla dronella kuvatusta aineistostakin voi teettää fotogrammetrisen pistepilvimallin esim. Autodeskin ReCap-palvelun kautta, mutta vastuu mittatarkkuudesta ja sijainnista kaupungin koordinaatistoon on omalla vastuulla.
  Mustavalkoinen tripodilla tuotettu pistepilvi riitti kuitenkin kaikkien kolmen kohteen ulkokuvauksissa, myös katoilla. Mustavalkokeilaus tuli halvemmaksi ja keilauspisteittäin toimitetut tiedostot jäivät kohtuullisen kokoisiksi.
 7. Pyydä toimittajalta esimerkkiaineisto ja testaa sen yhteensopivuus ja pilven sisääntuontiprosessi tietomallinnusohjelman kanssa (ArchiCAD tai Revit) ennen työn tilausta. Määrittele tarjouspyynnössä, kuinka monessa paketissa pistepilvi toimitetaan, esim. kerroksittain, pihat ja julkisivut omissa kansioissaan. Pilven tarkastelu pieninä kokonaisuuksina on helpompaa ja nopeampaa.
 8. Tee tai teetä inventointimalli samalla mallinnusohjelmalla kuin jota käytät jatkosuunnitteluun. IFC-siirrot ohjelmasta toiseen eivät vain yksinkertaisesti onnistu. Älä uskottele itsellesi toisin. Oman kokemukseni mukaan inventointimallin rakentaminen ja pistepilvien käsittely on ollut Revitillä kevyempää kuin ArchiCAD:illä osaksi sen ansiosta, että Revitissä kunkin keilauspisteen voi sytyttää ja sammuttaa erikseen tarvittaessa.
 9. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: varmista tarjouspyynnössä, että saat pistepilviaineiston mukana myös indeksikartat, joista ilmenevät kerros kerrokselta ja piha-alueilta kunkin keilauksen sijainti ja numerotunnus.

  Koy Kerinrinne Lahden Asunnot Oy - indeksikarttaIndeksikartta. Koy Kerinrinne, Lahden Asunnot Oy

Kun päätös pistepilven käytöstä on tehty, on hyvä sopia tilaajan kanssa siitä, että tilaajan maksama laserkeilausaineisto ja kolmannen osapuolen mahdollisesti tuottama karkea inventointimalli ovat tilaajan omaisuutta, mutta kaikki muu sen perusteella tuotettu aineisto on osa suunnittelijan normaalia suunnittelutoimeksiantoa. Sovi myös siitä, miten pistepilviaineiston arkistoinnista huolehditaan ja mikä on sen loppusijoituspaikka.

Tarjoamme kattavat korjausrakentamisen arkkitehtuurin palvelut

Korjausrakentamisella on pysyvä keskeinen asema hankkeissamme ja nopeammin muuttuvassa maailmassa korjausrakentamistehtävien merkitys vain kasvaa. Tutustu suunnittelupalveluihimme!

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Miten kaupat ja kauppakeskukset saadaan kukoistamaan?
Esa Piispanen / 16.02.2021

Miten kaupat ja kauppakeskukset saadaan kukoistamaan?

Liikerakentamisen tulevaisuudessa nähdään niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin. Ala kohtaa monia haasteita, joiden ratkaisemiseksi on seurattava tarkalla..

Lue lisää
Arvokiinteistön ikkunoiden uusiminen ”vanhan mallin mukaisesti” vaatii onnistuakseen ammattitaitoista suunnittelua
Piritta Hannula / 19.02.2020

Arvokiinteistön ikkunoiden uusiminen ”vanhan mallin mukaisesti” vaatii onnistuakseen ammattitaitoista suunnittelua

Arkkitehdin merkintöjä korjaustyömaalta osa 2. Tutustu myös ensimmäiseen osaan "Välipohjien tyhjentäminen vanhoissa arvotaloissa".

Vielä muutama vuosi..

Lue lisää
Hyvästi Blade Runnerin vuosi 2019!
Juha Lampi / 30.12.2019

Hyvästi Blade Runnerin vuosi 2019!

Me eläköityvät muistamme hyvin nuoruudestamme vuoden 1982, sen millainen kuva meille tarjoiltiin nyt päättyvästä vuodesta:

Lue lisää
Haluamme tehdä asiakkaidemme elämästä helpompaa
Katia Salo / 16.10.2019

Haluamme tehdä asiakkaidemme elämästä helpompaa

Arkkitehtisuunnittelun alalla ei ole ollut tapana tarjota valmiita kokonaishinnoiteltuja paketteja tai kuukausihinnoiteltuja palveluita vaan tuntityötä...

Lue lisää
Välipohjien tyhjentäminen vanhoissa arvotaloissa
Piritta Hannula / 20.08.2019

Välipohjien tyhjentäminen vanhoissa arvotaloissa

Arkkitehdin merkintöjä korjaustyömaalta, osa 1:

Lue lisää
Akustiikan tarkoitusta etsimässä
Ville Veijanen / 26.06.2019

Akustiikan tarkoitusta etsimässä

Akustiikkatrilogia, osa I:

Lue lisää