Talotekniikka on olennainen osa muuntojoustavien toimitilojen suunnittelua


1.2.2022 alkaen Vahanen-yhtiöiden tulevat blogitekstit ja kuulumiset löytyvät AFRYn verkkosivuilta.

Nykyaikaisilta toimitiloilta edellytetään muuntojoustavuutta, ja jouston tarve vain kasvaa, kun etä- ja tiimityö yleistyvät. Muuntojoustavuudella tarkoitetaan sitä, että rakennus tai tila on suunniteltu niin, että huonejaon ja käyttötarkoituksen muutokset onnistuvat taloteknisiä järjestelmiä muuttamatta tai ainakin kohtuullisin kustannuksin. Muuntojoustavaan avokonttoriin esimerkiksi suunnitellaan väliseinävaraukset, jotta tilan voi tarvittaessa jakaa työ- tai kokoushuoneiksi. Trendinä on, että etenkin kokoushuoneita halutaan koko ajan enemmän.

Ilmanvaihtokoneiden mitoituksessa tulee varautua siihen, että tilan käyttäjämäärä kasvaa, kun neuvotteluhuoneita tehdään lisää. Järkevä ylimitoittaminen on rakennushankkeen aikana paljon edullisempaa kuin sen jälkeen, kun rakennus on jo käytössä. Väliseinävarausten osalta on otettava huomioon, ettei taloteknisiä laitteita, kuten jäähdytyssäteilijöitä tai IV-päätelaitteita, sijoiteta mahdollisen väliseinän kohdalle. Rakennusautomaation säätöalueet laaditaan väliseinävarausten mukaan, jolloin estetään tilan lämpötilaa mittaavan ja hallitsevan huonesäätimen joutuminen väärälle puolelle uutta väliseinää.

Väliseinävaraukset on syytä merkitä selkeästi suunnitelmiin kaikille suunnittelu- ja toteutusaloille. Vaikka varaukset merkitään esimerkiksi arkkitehtipohjiin katkoviivoilla, urakoitsijalle katkoviiva ei välttämättä itsessään tarkoita mitään. Varaukset pitää käydä läpi erikseen rakennuttajan ja urakoitsijoiden kanssa, ja olen huomannut, että vaikka päätelaitetta ei olisi suunniteltu väliseinän kohdalle, työmaalla se saattaa siihen päätyä. Yksi hyvä käytäntö on siirtää väliseinävaraukset piirustuksista esimerkiksi väliaikaisiksi pahviseiniksi työmaalle, jotta varaus konkretisoituu kaikille urakoitsijoille. 3D-tietomallinnus on hyvä keino varausten havainnollistamiseen, mutta tietomallia ei vielä hyödynnetä kaikilla saneeraustyömailla.

Mihin toimitilaa saneeratessa kannattaa varautua?

Varautumista suunniteltaessa on syytä miettiä muutoksen toteutumisen todennäköisyyttä suhteessa varautumisen kustannuksiin. Kaikkeen varautuminen maksaa paljon ja tekee prosessista hankalasti hallittavan. Varauksia voi olla eritasoisia, mikä tietysti monimutkaistaa projektinhallintaa, ja urakoitsijoille kommunikoinnin merkitys kasvaa entisestään. Osa väliseinävarauksista eli todennäköisesti toteutuvat varaukset voidaan toteuttaa ilman muutoksia talotekniikkaan, ja osassa varauksista eli vähemmän todennäköisesti toteutuvien varausten osalta hyväksytään se, että talotekniikkaan täytyy tehdä muutoksia, mikäli varaus halutaan toteuttaa.

Tyypillisessä tilanteessa kaupungin keskustan kiinteistön alimpiin kerroksiin toteutetaan liike- tai ravintolatilaa ja ylempiin kerroksiin toimistotilaa. Ravintoloiden määrä on kasvussa, joten tulevaan tarpeeseen kannattaa varautua esimerkiksi vetämällä IV-kanavat valmiiksi toimistokerrosten läpi tyypillisesti ylimmissä kerroksissa sijaitsevaan IV-konehuoneeseen. Näin vältetään suuret kustannukset jatkossa ja minimoidaan remonttityön aiheuttama häiriö toimistotilojen käyttäjille.

Kun varaukset on toteutettu, kannattaa pitää kiinni valitusta toimitilaperiaatteesta rajaamalla esimerkiksi neuvotteluhuoneiden määrä 2-3:een per vuokralainen. Mikäli tästä poiketaan, on hyvä tiedostaa vaikutukset muihin vuokralaisalueisiin ja kerroksiin. Talotekniikkasuunnittelija on luonteva taho pitämään kokonaisuus ja keskinäiset riippuvuussuhteet hallinnassa, sillä hän yleensä tuntee talotekniset järjestelmät ja näiden riippuvuussuhteet parhaiten. Talotekniikkasuunnittelijan toimeksiannon ei siis tarvitse päättyä rakennushankkeen vastaanottoon.

Paakkari Jesse nimitysuutinen-1

 

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Puolet putkiremontin kustannuksista määritetään jo tarveselvitysvaiheessa
Sakari Linnavuori / 10.12.2021

Puolet putkiremontin kustannuksista määritetään jo tarveselvitysvaiheessa

Mistä ja miten putkiremontin hinta muodostuu? Lähdetään liikkeelle siitä, kun taloyhtiö ryhtyy tekemään tarveselvitystä eli kartoittamaan, mitkä kohdat..

Lue lisää
Kestävä kehitys luo uutta liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle – sääntely uhkaa laahata perässä
Ahti Rantonen / 30.11.2021

Kestävä kehitys luo uutta liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle – sääntely uhkaa laahata perässä

Tausta. Rakennetun ympäristön osuus Rakennusteollisuuden mukaan:

Lue lisää
4 vinkkiä kiinteistön turvallisuuden ja turvajärjestelmien parantamiseen
Janne Noponen / 13.09.2021

4 vinkkiä kiinteistön turvallisuuden ja turvajärjestelmien parantamiseen

Kiinteistön turvallisuusjärjestelmiä pidetään pahimmillaan pelkkänä menoeränä. Se ei ole yllätys sillä usein järjestelmät ovat hankalia ylläpitää eivätkä..

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 7)
Jere Kotikivi / 29.04.2021

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 7)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Miten hallita asuntojen ja kiinteistöjen ostamisen ja omistamisen teknisiä riskejä
Arto Toorikka / 14.04.2021

Miten hallita asuntojen ja kiinteistöjen ostamisen ja omistamisen teknisiä riskejä

Asuntoa tai kiinteistöä ostettaessa kannattaa pyrkiä selvittämään kiinteistön kunto ja korjaustarpeet sillä tarkkuudella, että sijoituksen kannattavuutta..

Lue lisää
Energiaremontissa on otettava huomioon kokonaisuus
Asko Laune / 10.03.2021

Energiaremontissa on otettava huomioon kokonaisuus

Energiahankkeella voi saada aikaan huomattavia säästöjä taloyhtiölle. Esitän seuraavassa, mitä on syytä ottaa huomioon kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiössä..

Lue lisää