Toimitilamuutoksen ja -laajennuksen onnistunut lopputulos on monen tekijän summa

Toimitilamuutokset ja -laajennukset voivat olla laajuudeltaan ja sisällöltään hyvin erilaisia. Lähtökohtana toimitilamuutokselle on usein tilojen toimimattomuus tai riittämättömyys nykyisessä käyttötarkoituksessa. Samassa yhteydessä voi olla järkevää laajentaa tiloja. Korkeaan tilaan voidaan ehkä rakentaa lisäkerros, tai tilaa voidaan lisätä laajennusosalla.

Joskus vanhat toimitilat eivät ole muutoksista huolimatta uuteen tarpeeseen soveltuvat. Tällöin on järkevämpää etsiä kokonaan uudet toimitilat muualta.

Käyttötarkoituksen muutos osana toimitilamuutoksia

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos edellyttää pääsääntöisesti aina rakennuslupaa. Käyttötarkoituksen muutoksessa toimintoja muutetaan alkuperäisestä suurimmassa osassa rakennuksen kerrosalasta. Esimerkiksi varastohallin muuttamisessa toimisto-, liikunta- tai myymäläkäyttöön soveltuvaksi voidaan rakenteisiin ja LVIS-järjestelmiin vaatia suuriakin muutoksia.

Käyttötarkoituksen muutoksessa tulee huomioida toimitilojen kuormitusmuutokset, kuten lumikuorma, hyötykuorma, LVIS-järjestelmät tai esimerkiksi uudet ulkoseinärakenteet. Ilmanvaihtojärjestelmän muutokset voivat aiheuttaa rakennuksen kantaville runkorakenteille suuria paikallisia lisäkuormituksia. Näiden ja muiden muutoksesta aiheutuneiden uusien kuormituksien vaikutusta rakennuksen kantaviin runkorakenteisiin tulee tarkastella, ja tarvittaessa vanhoja rakenteita vahvistetaan kestämään uudet kuormitukset. Suurissa muutostöissä voidaan rakennuksen koko runkojärjestelmän toimivuutta joutua tarkastelemaan hyvinkin seikkaperäisesti.

Käyttötarkoituksen muutoksissa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta. Esimerkiksi paloturvallisuutta koskevat säädökset saattavat vaatia toimenpiteitä. Rakennuksen rungolta saatetaan vaatia aiempaa enemmän palonkestävyyttä, jolloin vanhat rakenteet pitää suojata palon varalta. Suojaamiskeinoina voidaan käyttää esimerkiksi palosuojamaaleja tai rakenteiden verhoamista paloa kestävämmillä tai paloa rajoittavilla materiaaleilla, kuten kipsilevyillä tai paloeristeillä. Hätäpoistumisteiden määrää voidaan joutua lisäämään, mikäli muutettavaan rakennukseen tulee alkuperäistä käyttötarkoitusta enemmän ihmisiä.

Onnistuneen toimitilamuutoksen edellytykset

Toimitilamuutoksissa tulee huomioitavaksi monta eri asiaa. Oman organisaation osaaminen ja resurssit eivät välttämättä riitä muutosten suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen, jolloin haluttu lopputulos voidaan varmistaa käyttämällä alikonsultteja. Tilan nykytilanteen ja sen asettamien reunaehtojen huolellinen selvittäminen ennen muutostöiden käynnistämistä luo pohjan onnistuneelle suunnittelulle ja lopputulokselle.

Toimitilamuutoksissa on tärkeää ymmärtää muutostarpeet ja pyrkiä saavuttamaan toimitilan omistajaa ja käyttäjiä parhaiten palveleva lopputulos. Samassa yhteydessä voidaan tehdä monia muitakin parannuksia, kuten parantaa tilan sisäilman laatua, ulkoseinien ilmatiiveyttä tai lämmöneristävyyttä, olivatpa kyseessä nykyiset tai uudet tilat.

Onnistuneen toimitilamuutoksen ja -laajennuksen lopputulos on monen eri tekijän summa. Kun ymmärretään muutostarpeet, varmistetaan riittävät lähtötiedot, tunnetaan toimitilan nykytilanne ja sen asettamat reunaehdot sekä viranomaissäädökset ja kun käytetään osaavaa projektiorganisaatiota, muutos saadaan hoidettua alusta loppuun asti hallittuna kokonaisuutena.

 

Katso lisätietoja Kiinteistökehityksen askeleet -palvelustamme.

Kurkkaa myös Antti Pitkäsen ja Vepe Erikkilän blogikirjoitus Kiinteistön uusi elämä halliten ja harkitusti kehittämällä.

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Vihdoinkin rauhoittelevaa sisäilmaviestintää valtakunnassa
Sami Niemi / 19.12.2019

Vihdoinkin rauhoittelevaa sisäilmaviestintää valtakunnassa

Vuoden 2013 Sisäilmastoseminaariesityksessäni julistin, että ”Sisäilma-asioihin tarvitaan uutta otetta”. 2015 Vahanen alkoi julkaisemaan henkilöstön..

Lue lisää
Tiedä mitä tilaat, kun tilaat remontin hankesuunnittelun
Paavo Tapioharju / 16.12.2019

Tiedä mitä tilaat, kun tilaat remontin hankesuunnittelun

Markkinoilla liikkuu ihmeen edullisia tarjouksia putkiremontin tai muun remontin hankesuunnittelusta. Jos tarjous on poikkeuksellisen halpa, siihen on..

Lue lisää
Välipohjien tyhjentäminen vanhoissa arvotaloissa
Piritta Hannula / 20.08.2019

Välipohjien tyhjentäminen vanhoissa arvotaloissa

Arkkitehdin merkintöjä korjaustyömaalta, osa 1:

Lue lisää
Akustiikan tarkoitusta etsimässä
Ville Veijanen / 26.06.2019

Akustiikan tarkoitusta etsimässä

Akustiikkatrilogia, osa I:

Lue lisää
Kiinteistön uusi elämä harkiten ja hallitusti kehittämällä
Antti Pitkänen / 05.06.2019

Kiinteistön uusi elämä harkiten ja hallitusti kehittämällä

Maailma muuttuu ja sen mukana tapamme käyttää rakennuksia. Kiinteistökanta vanhenee, kaupungit tiivistyvät ja kaupunginosat ja alueet muokkautuvat ja..

Lue lisää
Viisi tärppiä vaativaan korjaushankkeeseen
Marko Latvala / 31.05.2019

Viisi tärppiä vaativaan korjaushankkeeseen

Korjaushankkeessa onnistuminen ei tapahdu sattumalta, eikä varsinkaan vaativassa korjaushankkeessa voi luottaa tuuriin. Alla on viisi tärppiä, joista..

Lue lisää