Toimitilamuutoksen ja -laajennuksen onnistunut lopputulos on monen tekijän summa

Toimitilamuutokset ja -laajennukset voivat olla laajuudeltaan ja sisällöltään hyvin erilaisia. Lähtökohtana toimitilamuutokselle on usein tilojen toimimattomuus tai riittämättömyys nykyisessä käyttötarkoituksessa. Samassa yhteydessä voi olla järkevää laajentaa tiloja. Korkeaan tilaan voidaan ehkä rakentaa lisäkerros, tai tilaa voidaan lisätä laajennusosalla.

Joskus vanhat toimitilat eivät ole muutoksista huolimatta uuteen tarpeeseen soveltuvat. Tällöin on järkevämpää etsiä kokonaan uudet toimitilat muualta.

Käyttötarkoituksen muutos osana toimitilamuutoksia

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos edellyttää pääsääntöisesti aina rakennuslupaa. Käyttötarkoituksen muutoksessa toimintoja muutetaan alkuperäisestä suurimmassa osassa rakennuksen kerrosalasta. Esimerkiksi varastohallin muuttamisessa toimisto-, liikunta- tai myymäläkäyttöön soveltuvaksi voidaan rakenteisiin ja LVIS-järjestelmiin vaatia suuriakin muutoksia.

Käyttötarkoituksen muutoksessa tulee huomioida toimitilojen kuormitusmuutokset, kuten lumikuorma, hyötykuorma, LVIS-järjestelmät tai esimerkiksi uudet ulkoseinärakenteet. Ilmanvaihtojärjestelmän muutokset voivat aiheuttaa rakennuksen kantaville runkorakenteille suuria paikallisia lisäkuormituksia. Näiden ja muiden muutoksesta aiheutuneiden uusien kuormituksien vaikutusta rakennuksen kantaviin runkorakenteisiin tulee tarkastella, ja tarvittaessa vanhoja rakenteita vahvistetaan kestämään uudet kuormitukset. Suurissa muutostöissä voidaan rakennuksen koko runkojärjestelmän toimivuutta joutua tarkastelemaan hyvinkin seikkaperäisesti.

Käyttötarkoituksen muutoksissa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta. Esimerkiksi paloturvallisuutta koskevat säädökset saattavat vaatia toimenpiteitä. Rakennuksen rungolta saatetaan vaatia aiempaa enemmän palonkestävyyttä, jolloin vanhat rakenteet pitää suojata palon varalta. Suojaamiskeinoina voidaan käyttää esimerkiksi palosuojamaaleja tai rakenteiden verhoamista paloa kestävämmillä tai paloa rajoittavilla materiaaleilla, kuten kipsilevyillä tai paloeristeillä. Hätäpoistumisteiden määrää voidaan joutua lisäämään, mikäli muutettavaan rakennukseen tulee alkuperäistä käyttötarkoitusta enemmän ihmisiä.

Onnistuneen toimitilamuutoksen edellytykset

Toimitilamuutoksissa tulee huomioitavaksi monta eri asiaa. Oman organisaation osaaminen ja resurssit eivät välttämättä riitä muutosten suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen, jolloin haluttu lopputulos voidaan varmistaa käyttämällä alikonsultteja. Tilan nykytilanteen ja sen asettamien reunaehtojen huolellinen selvittäminen ennen muutostöiden käynnistämistä luo pohjan onnistuneelle suunnittelulle ja lopputulokselle.

Toimitilamuutoksissa on tärkeää ymmärtää muutostarpeet ja pyrkiä saavuttamaan toimitilan omistajaa ja käyttäjiä parhaiten palveleva lopputulos. Samassa yhteydessä voidaan tehdä monia muitakin parannuksia, kuten parantaa tilan sisäilman laatua, ulkoseinien ilmatiiveyttä tai lämmöneristävyyttä, olivatpa kyseessä nykyiset tai uudet tilat.

Onnistuneen toimitilamuutoksen ja -laajennuksen lopputulos on monen eri tekijän summa. Kun ymmärretään muutostarpeet, varmistetaan riittävät lähtötiedot, tunnetaan toimitilan nykytilanne ja sen asettamat reunaehdot sekä viranomaissäädökset ja kun käytetään osaavaa projektiorganisaatiota, muutos saadaan hoidettua alusta loppuun asti hallittuna kokonaisuutena.

 

Katso lisätietoja Kiinteistökehityksen askeleet -palvelustamme.

Kurkkaa myös Antti Pitkäsen ja Vepe Erikkilän blogikirjoitus Kiinteistön uusi elämä halliten ja harkitusti kehittämällä.

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Pienellä lisätyöllä suunnittelun alkuvaiheessa helpotetaan loppuvaiheen suunnittelua ja tuotetaan tarkemmat suunnitelmat
Miia Ylitalo / 24.08.2020

Pienellä lisätyöllä suunnittelun alkuvaiheessa helpotetaan loppuvaiheen suunnittelua ja tuotetaan tarkemmat suunnitelmat

Tein opinnäytetyöni Turun ammattikorkeakouluun urakkalaskentavaiheen rakennesuunnitelmien sisällön laajuudesta ja tarkkuudesta. Itseäni olisi nimittäin..

Lue lisää
Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?
Martti Virtanen / 09.07.2020

Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?

Laadin opinnäytetyöni Hämeenlinnan ammattikorkeakouluun rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnista, koska aihe kiinnosti ja siitä on toistaiseksi vähän..

Lue lisää
Sisäilma-asioissakaan ei kannata luottaa vain yhden alan asiantuntijaan
Asko Laune / 24.06.2020

Sisäilma-asioissakaan ei kannata luottaa vain yhden alan asiantuntijaan

Oikein tai väärin, hyvä tai huono... Väitän, että jotakin siltä väliltä. Mille tahansa valinnalle löytyy aina peruste, ja toisaalta mikä tahansa..

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 2)
Niko Pihlanen / 23.06.2020

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 2)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 1)
Mika Varpula / 26.05.2020

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 1)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Miksi rakennuksiemme korjauksista ei päätetä faktojen perusteella?
Arto Toorikka / 25.02.2020

Miksi rakennuksiemme korjauksista ei päätetä faktojen perusteella?

Miksi rakennusten kuntoa ja korjaustarpeita ei tunneta?

Lue lisää