Toimiva ja oikein käytetty talotekniikka on sopivien sisäolosuhteiden ja energiatehokkuuden edellytys

Ihmiset viettävät nykyään jopa 90 % ajastaan sisällä. Ilman laatu on siis merkittävässä roolissa, sillä nimittäin voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Siksi onkin tärkeää, että sisäilman laatu ja lämpötila ovat sopivia.

Sisäilman laatuun vaikutetaan toimivalla talotekniikalla ja sen oikealla käytöllä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän kautta. Sisäolosuhteista ei pidä tinkiä energiankulutuksen ehdoilla – ei siis energian säästöä säästön vuoksi vaan energian käyttöä tarpeen mukaan.

Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon uusia tuulia

Perusasiat eivät ole muuttuneet: Lämmitysjärjestelmän kautta taloon tuodaan lämpöhäviötä vas-taava energiamäärä. Ilmanvaihdon kautta taloon tuodaan raitista ilmaa ja poistetaan epäpuhtauksia. Energian tarve sen sijaan on uusissa kiinteistöissä huomattavasti pienentynyt rakenteita (seiniä, ikkunoita, alapohjia ja yläpohjia) sekä ilmanvaihdon lämmön talteenottoa koskevien energia-tehokkuusmääräysten tiukennuttua. Näin myös taloteknisten järjestelmien vaatimukset ovat tiukentuneet.

Koska energiankulutus on pienentynyt, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien säädettävyys on tullut entistä tärkeämmäksi ominaisuudeksi. Uutena järjestelmänä on tullut mukaan jäähdytys, ja sitä käytetään enenevissä määrin myös asuintaloissa. Ilman jäähdytystä kun ei toivottuja, viileämpiä lämpöolosuhteita saavuteta kesäaikana tiiviiden ja energiatehokkaiden rakenteiden takia.

Tekniikka kehittyy ja uudistuu

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet lämmöntuotannon puolella. Perinteisistä kaukolämpö-, öljy-, maakaasu- ja sähkölämmityksistä on siirrytty erilaisiin lämpöpumppuratkaisuihin. Maa-, ilma, vesi- ja poistoilmalämpöpumput ovat lyöneet itsensä läpi myös isommissa kiinteistöissä ja kaukolämpöverkon alueella. Tekniikka on niissäkin kehittynyt, ja yhä paremmilla hyötysuhteilla saadaan irti isompia tehoja.

Tekniikka uudistuu uudisrakentamisen ja vanhojen kiinteistöjen perusparannusten kautta. Suurin potentiaali on kuitenkin jo olemassa olevassa kiinteistökannassa: sen taloteknisiä järjestelmiä pitää myös osata käyttää ja ohjata oikealla tavalla.

Asiantuntija maksaa itsensä takaisin

Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan siis niin uusissa kuin vanhoissa asuin- ja toimitiloissa. Perinteiset, talonsa tuntevat talonmiehet ovat kuitenkin vaihtuneet kiinteistöhoitoliikkeiden huoltomiehiin, ja kun hoidettavien kiinteistöjen määrä on suuri, kaikkien talojen yksilöllisiä tarpeita ja ominaisuuksia ei välttämättä tunneta.

Kiinteistönhoitajien koulutusta ja osaamista ei myöskään ole yleensä suunnattu taloteknisten järjestelmien osaamiseen. Erilaisten laitteiden käyttö ja kokonaisuuden hallinta voi siis tuoda haasteita, eivätkä toimenpiteet välttämättä johda tarpeenmukaisiin olosuhteisiin tai energiatehokkuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Onkin suositeltavaa, että taloteknisten laitteiden toiminta ja asetusarvot tarkastetaan säännöllisesti. Monet taloyhtiöt olettavat tämän kuuluvan kiinteistönhoitoliikkeen tehtäviin, ja taloteknisten laitteiden käyttö pääsääntöisesti kuuluukin. Esimerkiksi toimintakokeet, kuten siirtimen tiiviyskoe, säätöventtiilien sulkeutuminen, säädön toiminta, yms. ovat kuitenkin asiantuntijan tehtäviä.

Asiantuntija maksaa itsensä takaisin: Jos ajatellaan, että 30 asunnon kiinteistön energiakustannuk-set ovat vuositasolla 30–40 000 euroa, on asiantuntijapalvelun kustannus tarkastusten laajuudesta riippuen noin 2–4 % energiakustannuksista. Asiantuntijan toimenpide-esitysten avulla energiakustannukset lisäksi pienenevät tuon verran, usein jopa enemmän. Lisäksi laitteiden kunnon ja oikean käytön varmistaminen on kiinteistölle halpa vakuutus.

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ollaan uudistamassa, ja mukaan on kaavailtu myös lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden tarkastuksia. Vaihtoehtona voidaan tarjota neuvontaa käyttäjille, jos voidaan osoittaa, että vaikutukset vastaavat tarkastusten tehoa.

Energiatehokkuusdirektiivin uusiminen toteutunee vuoden 2018 aikana, ja kansallisiin lainsäädäntöihin uudet direktiivit säädetään vuoden 2020 alkuun mennessä. Lisäksi suurehkot, muut kuin asuinrakennukset tulee varustaa automaatio- ja valvontajärjestelmillä vuoteen 2025 mennessä, kun tämä on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Tutustu energianhallinnan palveluihimme ja ota yhteyttä: energianhallinta@vahanen.com.

 

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Vihdoinkin rauhoittelevaa sisäilmaviestintää valtakunnassa
Sami Niemi / 19.12.2019

Vihdoinkin rauhoittelevaa sisäilmaviestintää valtakunnassa

Vuoden 2013 Sisäilmastoseminaariesityksessäni julistin, että ”Sisäilma-asioihin tarvitaan uutta otetta”. 2015 Vahanen alkoi julkaisemaan henkilöstön..

Lue lisää
Valolla säästöihin
Markku Järvinen / 04.11.2019

Valolla säästöihin

Halogeeni, loistelamppu, pienloistelamppu, energiansäästölamppu… Lähempänä totuutta olisi yksi yhteinen nimitys: energiasyöppö.

Lue lisää
Painovoimainen vs. koneellinen ilmanvaihto – tunteella vai järjellä?
Asko Laune / 03.06.2019

Painovoimainen vs. koneellinen ilmanvaihto – tunteella vai järjellä?

Sisäilmasto tai sisäilman laatu on pääosin mitattavissa ja aistittavissa. Sisäilmalle tulee asettaa tavoitteet, ja tavoitteiden perusteella tulee..

Lue lisää
5 tapaa pilata taloyhtiön putkiremontti
Anne Pursiainen / 21.03.2019

5 tapaa pilata taloyhtiön putkiremontti

Mikä varsinkin putkiremontissa voi mennä pieleen ja millaisilla päätöksillä toisaalta onnistutaan?

Lue lisää
Tarveselvitys kertoo, mitä taloyhtiön pitää tietää sähköautojen latauksesta
Siinto Kangas / 12.10.2018

Tarveselvitys kertoo, mitä taloyhtiön pitää tietää sähköautojen latauksesta

Sähköautoja tulee liikenteeseen koko ajan enemmän, ja tämä aiheuttaa päänvaivaa ja toimenpiteitä myös taloyhtiöille. Tarvitaanko latauspisteitä ja..

Lue lisää
Sisäilmaongelmia vai median mörköjä
Arto Toorikka / 05.09.2018

Sisäilmaongelmia vai median mörköjä

Iltapäivälehtien lööpeistä tai vaikkapa YLEnkään uutisista ei useinkaan saa lukea hienosti toteutetuista rakennushankkeista (vaikka niitäkin on)...

Lue lisää