Toimiva ja oikein käytetty talotekniikka on sopivien sisäolosuhteiden ja energiatehokkuuden edellytys

Ihmiset viettävät nykyään jopa 90 % ajastaan sisällä. Ilman laatu on siis merkittävässä roolissa, sillä nimittäin voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Siksi onkin tärkeää, että sisäilman laatu ja lämpötila ovat sopivia.

Sisäilman laatuun vaikutetaan toimivalla talotekniikalla ja sen oikealla käytöllä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän kautta. Sisäolosuhteista ei pidä tinkiä energiankulutuksen ehdoilla – ei siis energian säästöä säästön vuoksi vaan energian käyttöä tarpeen mukaan.

Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon uusia tuulia

Perusasiat eivät ole muuttuneet: Lämmitysjärjestelmän kautta taloon tuodaan lämpöhäviötä vas-taava energiamäärä. Ilmanvaihdon kautta taloon tuodaan raitista ilmaa ja poistetaan epäpuhtauksia. Energian tarve sen sijaan on uusissa kiinteistöissä huomattavasti pienentynyt rakenteita (seiniä, ikkunoita, alapohjia ja yläpohjia) sekä ilmanvaihdon lämmön talteenottoa koskevien energia-tehokkuusmääräysten tiukennuttua. Näin myös taloteknisten järjestelmien vaatimukset ovat tiukentuneet.

Koska energiankulutus on pienentynyt, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien säädettävyys on tullut entistä tärkeämmäksi ominaisuudeksi. Uutena järjestelmänä on tullut mukaan jäähdytys, ja sitä käytetään enenevissä määrin myös asuintaloissa. Ilman jäähdytystä kun ei toivottuja, viileämpiä lämpöolosuhteita saavuteta kesäaikana tiiviiden ja energiatehokkaiden rakenteiden takia.

Tekniikka kehittyy ja uudistuu

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet lämmöntuotannon puolella. Perinteisistä kaukolämpö-, öljy-, maakaasu- ja sähkölämmityksistä on siirrytty erilaisiin lämpöpumppuratkaisuihin. Maa-, ilma, vesi- ja poistoilmalämpöpumput ovat lyöneet itsensä läpi myös isommissa kiinteistöissä ja kaukolämpöverkon alueella. Tekniikka on niissäkin kehittynyt, ja yhä paremmilla hyötysuhteilla saadaan irti isompia tehoja.

Tekniikka uudistuu uudisrakentamisen ja vanhojen kiinteistöjen perusparannusten kautta. Suurin potentiaali on kuitenkin jo olemassa olevassa kiinteistökannassa: sen taloteknisiä järjestelmiä pitää myös osata käyttää ja ohjata oikealla tavalla.

Asiantuntija maksaa itsensä takaisin

Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan siis niin uusissa kuin vanhoissa asuin- ja toimitiloissa. Perinteiset, talonsa tuntevat talonmiehet ovat kuitenkin vaihtuneet kiinteistöhoitoliikkeiden huoltomiehiin, ja kun hoidettavien kiinteistöjen määrä on suuri, kaikkien talojen yksilöllisiä tarpeita ja ominaisuuksia ei välttämättä tunneta.

Kiinteistönhoitajien koulutusta ja osaamista ei myöskään ole yleensä suunnattu taloteknisten järjestelmien osaamiseen. Erilaisten laitteiden käyttö ja kokonaisuuden hallinta voi siis tuoda haasteita, eivätkä toimenpiteet välttämättä johda tarpeenmukaisiin olosuhteisiin tai energiatehokkuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Onkin suositeltavaa, että taloteknisten laitteiden toiminta ja asetusarvot tarkastetaan säännöllisesti. Monet taloyhtiöt olettavat tämän kuuluvan kiinteistönhoitoliikkeen tehtäviin, ja taloteknisten laitteiden käyttö pääsääntöisesti kuuluukin. Esimerkiksi toimintakokeet, kuten siirtimen tiiviyskoe, säätöventtiilien sulkeutuminen, säädön toiminta, yms. ovat kuitenkin asiantuntijan tehtäviä.

Asiantuntija maksaa itsensä takaisin: Jos ajatellaan, että 30 asunnon kiinteistön energiakustannuk-set ovat vuositasolla 30–40 000 euroa, on asiantuntijapalvelun kustannus tarkastusten laajuudesta riippuen noin 2–4 % energiakustannuksista. Asiantuntijan toimenpide-esitysten avulla energiakustannukset lisäksi pienenevät tuon verran, usein jopa enemmän. Lisäksi laitteiden kunnon ja oikean käytön varmistaminen on kiinteistölle halpa vakuutus.

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ollaan uudistamassa, ja mukaan on kaavailtu myös lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden tarkastuksia. Vaihtoehtona voidaan tarjota neuvontaa käyttäjille, jos voidaan osoittaa, että vaikutukset vastaavat tarkastusten tehoa.

Energiatehokkuusdirektiivin uusiminen toteutunee vuoden 2018 aikana, ja kansallisiin lainsäädäntöihin uudet direktiivit säädetään vuoden 2020 alkuun mennessä. Lisäksi suurehkot, muut kuin asuinrakennukset tulee varustaa automaatio- ja valvontajärjestelmillä vuoteen 2025 mennessä, kun tämä on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Tutustu energianhallinnan palveluihimme ja ota yhteyttä: energianhallinta@vahanen.com.

 

   

Tilaa Vahasen blogitekstit sähköpostiisi

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 4)
Markus Eklund / 28.10.2020

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 4)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Sisäilmakorjausten palveluketju tukee lattiapäällystekorjauksia
Taru Säteri / 14.10.2020

Sisäilmakorjausten palveluketju tukee lattiapäällystekorjauksia

Lattiapäällysteiden korjauksia suunnitellaan ja toteutetaan yhä enemmän, vaikka suunnittelijoilla ei ole käytössä alalla yleisesti hyväksyttyä..

Lue lisää
Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 3)
Miikka Riitamo / 30.09.2020

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 3)

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii..

Lue lisää
Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?
Martti Virtanen / 09.07.2020

Mitä rakennuksen hiilijalanjälkeä arvioitaessa pitää ottaa huomioon?

Laadin opinnäytetyöni Hämeenlinnan ammattikorkeakouluun rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnista, koska aihe kiinnosti ja siitä on toistaiseksi vähän..

Lue lisää
Mihin taloyhtiön rahat valuvat?
Laura Salonpää / 30.06.2020

Mihin taloyhtiön rahat valuvat?

Tiesitkö, että veden lämmitykseen voi kulua jopa yhtä paljon energiaa kuin rakennuksen ulkovaipan lämpöhäviöihin? Entä tiesitkö, että tasaisesti..

Lue lisää
Sisäilma-asioissakaan ei kannata luottaa vain yhden alan asiantuntijaan
Asko Laune / 24.06.2020

Sisäilma-asioissakaan ei kannata luottaa vain yhden alan asiantuntijaan

Oikein tai väärin, hyvä tai huono... Väitän, että jotakin siltä väliltä. Mille tahansa valinnalle löytyy aina peruste, ja toisaalta mikä tahansa..

Lue lisää